Kalendar događanja   Subota, 16.12.2017

Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Grada Opuzena

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Zaključka gradonačelnika Grada Opuzena (Klasa: 350-02/04-01/01, Urbroj: 2148/03-17-3 od dana 28. lipnja 2017. godine) Jedinstveni upravni odjel Grada Opuzena objavljuje

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Zaključka gradonačelnika Grada Opuzena (Klasa: 350-02/04-01/01, Urbroj: 2148/03-17-3  od dana 28. lipnja 2017. godine) Jedinstveni upravni odjel Grada Opuzena objavljuje

JAVNU RASPRAVU o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opuzena

Poziv za Javnu raspravu u cjelosti možete preuzeti putem priloga, dok dokumentaciju možete preuzeti p regledati putem poveznice: 

 

 

 

 

1.)Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Grada Opuzena
  Preuzmite sve dokumente

 

 Savjetovanje s javnošću
 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja

Vremenska prognoza

DatumIkonaPr. temp.TlakVlaga

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Još novosti

  Sve novosti

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004