Kalendar događanja   Nedjelja, 18.02.2018

Poziv na dostavu ponude - Usluge održavanja javne rasvjete na području grada Opuzena


Opis:

Naručitelj Grad Opuzen, Opuzen, Trg kralja Tomislava 1, OIB 31464373259, upućuje Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna (bez PDV-a) za robu i usluge odnosno 500.000,00 kuna (bez PDV-a) za radove (tzv. Jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava usluga za održavanje javne rasvjete na području grada Opuzena, sa uključenom nabavom potrebnog materijala sukladno Troškovniku i Pozivu na dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost nabave: 136.000,00 kuna (bez PDV-a) i to 68.000,00 kuna (bez PDV-a) za 2018. godinu (sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu) i 68.000,00 kuna (bez PDV-a) za 2019. godinu (na temelju projekcije Proračuna za 2019. godinu).  

Evidencijski broj nabave: 02/18-JN.

Kategorija: Natječaji
Datum objave: Srijeda, 07.02.2018
Vrijedi do: Ponedjeljak, 19.02.2018
Status: Važeći
Kontakt:

Obavijesti u vezi predmeta nabave: kontakt osoba za komunikaciju je Nikolina Mrdalj, dipl.iur., 020-671-139.

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 

Dokumenti: Odluka o početku postupka jednostavne nabave (237kb)
  Poziv na dostavu ponude (1366kb)
  Prilog 1 - Ponudbeni list (69kb)
  Prilog 2 - Troškovnik (101kb)
  Prilog 3 - Izjava o nekažnjavanju (83kb)
  Prilog 4 - Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta (68kb)
    Preuzmite sve dokumente

 

 Savjetovanje s javnošću
 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja
 Plan gospodarenja otpadom Grada Opuzena za razdoblje 2017. - 2022. godine

Vremenska prognoza

DatumIkonaPr. temp.TlakVlaga

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004