Kalendar događanja   Petak, 28.04.2017

 

Pretraga stranica Grada Opuzena

 

 

Rezultati pretrage za pojam: Dječji vrtić Opuzen (127 rezultat/a)

 

Nema rezultata pretrage natječaja za pojam: Dječji vrtić Opuzen
1.) Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
2.) Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
3.) Tablica za sklopljene ugovore na dan 31. prosinca 2016. godine
4.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe MELODIJE HRVATSKOG JUGA – OPUZEN 2017.
5.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe MELODIJE HRVATSKOG JUGA – OPUZEN 2017. godine
6.) Obavijest o prodaji izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena.
7.) Gradska knjižnica Opuzen - Financijsko izvješće za 2016. godinu
8.) Gradska knjižnica Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu
9.) Dječji vrtić Opuzen - Financijsko izvješće za 2016. godinu
10.) Dječji vrtić Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu
11.) Potvrda o preuzetom financijskom izvješću proračuna grada Opuzen
12.) Financijsko izvješće grada Opuzena za razdoblje 01.01. - 31.12. 2016. godine
13.) Upute i obavijesti kandidatima
14.) Natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme
15.) Rang lista kandidata
16.) Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
17.) Natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme
18.) Upute i obavijesti kandidatima za prijam službenika
19.) Rang lista kandidata
20.) Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
21.) Upute i obavijesti kandidatima
22.) Natječaj za voditelja Sportske dvorane Grad Opuzen
23.) Poziv za dostavu ponude
24.) Ponudbeni list
25.) Obavijest o poništenju
26.) Natječajna dokumentacija
27.) Natječaj
28.) Poziv za dostavu ponude
29.) Ponudbeni list
30.) Obavijest o poništenju
31.) Prijavnica za Program javnih potreba za udruge građana
32.) Prijavnica za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja,i sporta za 2017. godinu
33.) Prijavnica za Program javnih potreba za udruge građana
34.) Prijavnica za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja,i sporta za 2017. godinu
35.) Poziv za dostavu ponude
36.) Ponudbeni list
37.) Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
38.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
39.) Poziv za dostavu ponude
40.) Ponudbeni list
41.) Zahtjev za upis djeteta u vrtić
42.) Izmjene i dopune DPU II. faze Poslovne zone Opuzen - Izvješće o javnoj raspravi
43.) Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna DPU II. faze Poslovne zone Opuzen
44.) Izmjene i dopune DPU II. faze Poslovne zone Opuzen - ODREDBE PLANA
45.) Izmjene i dopune DPU II. faze Poslovne zone Opuzen - OBRAZLOŽENJE
46.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
47.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe "Melodije hrvatskog juga" - Opuzen 2016.
48.) Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
49.) Poziv za dostavu ponude
50.) Ponudbeni list
51.) Grad Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
52.) Grad Opuzen - Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine
53.) Grad Opuzen - Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine
54.) Gradska knjižnica Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
55.) Dječji vrtić Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
56.) Dječji vrtić Opuzen - Financijsko izvješće za 2015. godinu
57.) Dječji vrtić Opuzen - Bilješke uz Financijsko izvješće za 2015. godinu
58.) Dječji vrtić Opuzen - Bilješke uz Financijsko izvješće za 2015. godinu
59.) Gradska knjižnica Opuzen - Financijsko izvješće za 2015. godinu
60.) Gradska knjižnica Opuzen - Bilješke uz Financijsko izvješće za 2015. godinu
61.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2015. godini
62.) Poziv za dostavu ponude
63.) Ponudbeni list
64.) Projektni zadatak
65.) Ponudbeni list
66.) Troškovnik
67.) Tehnički opis
68.) Poziv za dostavu ponude
69.) Ponudbeni list
70.) Troškovnik
71.) Tehnički opis
72.) Poziv za dostavu ponude
73.) Zahtjev za upis djeteta u vrtić
74.) Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
75.) Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
76.) Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
77.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe "Melodije hrvatskog juga" - Opuzen 2015.
78.) Obrazac ponude
79.) Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena
80.) Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Opuzena za razdoblje sječanj-prosinac 2014. godine
81.) Program radionice - Opuzen, 6. i 9.3.2015. godine
82.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2014. godini
83.) Prijavnica za Program javnih potreba u području udruga građana Grada Opuzena za 2015. godinu
84.) Prijavnica za za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja, i sporta za 2015. godinu
85.) PRIJAVNICA za Program javnih potreba za udruge građana
86.) PRIJAVNICA za Program javnih potreba u predškolskom odgoju,sportu, kulturi i tehni
87.) Naknada za treće i svako slijedeće dijete u obitelji
88.) Ponudbeni list - komunalna oprema
89.) PONUDBENI LIST
90.) TROŠKOVNIK
91.) POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
92.) PRIVREMENI NESLUŽBENI REZULTATI ZA IZBOR ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT - GRAD OPUZEN
93.) Grad Opuzen - Rješenje za biračka mjesta
94.) Zahtjev za upis djeteta u vrtić
95.) Upitnik - Stanari
96.) Upitnik - kućanstva
97.) Program obilježavanja Svjetskog dana voda
98.) Prijava poreza na kuću za odmor - Grad Opuzen - Obrazac
99.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe "Melodije hrvatskog juga" - Opuzen 2014.
100.) Ponudbeni list
101.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
102.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
103.) Čistoća Opuzen d.o.o. - Donacije i sponzorstva
104.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2013. godini
105.) Zahvalnica Osnovnoj školi Opuzen
106.) sazetak
107.) prijedlog plana
Nema rezultata pretrage službenog vjesnika za pojam: Dječji vrtić Opuzen

 

 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004