Kalendar događanja   Utorak, 17.10.2017

 

Pretraga stranica Grada Opuzena

 

 

Rezultati pretrage za pojam: Dječji vrtić Opuzen (164 rezultat/a)

 

Nema rezultata pretrage natječaja za pojam: Dječji vrtić Opuzen
1.) 02 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja Grad Opuzen
2.) Dopis - medijima - PoYtujte naYe znakove
3.) Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća
4.) Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
5.) Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva
6.) Odluka o izmjeni Poslovnika o radu Gradskog vijeća
7.) Rješenje o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja
8.) Rješenje o izboru Povjerenstvo za javna priznanja
9.) Rješenje o izboru Povjerenstvo za statut i poslovnik
10.) Odluka o izmjeni Poslovnika o radu Gradskog vijeća
11.) Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opuzena
12.) Odluka o komunalnom redu
13.) Statut Grada Opuzena
14.) Grad Opuzen, Odluka o poebnoj regulaciji prometa
15.) Grad Opuzen Podaci o sponzorstvima i donacijama 01 06 2017
16.) Grad Opuzen Podaci o sponzorstvima i donacijama 01 06 2017
17.) Grad Opuzen Podaci o sponzorstvima i donacijama 01 06 2017
18.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2017. godinu
19.) 01 Poziv za dostavu ponude
20.) 01 Poziv za dostavu ponude
21.) 02 Ponudbeni list
22.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
23.) 05 Izjava o nekaznjavanju
24.) 06 Tehnicki opis
25.) 02 Ponudbeni list
26.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
27.) 05 Izjava o nekaznjavanju
28.) 06 Tehnicki opis
29.) 06 Tehnicki opis
30.) 05 Izjava o nekaznjavanju
31.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
32.) 02. Ponudbeni list
33.) 01. Poziv za dostavu ponude
34.) Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
35.) Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Opuzen 2017./2018.
36.) Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
37.) Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
38.) Tablica za sklopljene ugovore na dan 31. prosinca 2016. godine
39.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe MELODIJE HRVATSKOG JUGA – OPUZEN 2017.
40.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe MELODIJE HRVATSKOG JUGA – OPUZEN 2017. godine
41.) Obavijest o prodaji izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena.
42.) Gradska knjižnica Opuzen - Financijsko izvješće za 2016. godinu
43.) Gradska knjižnica Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu
44.) Dječji vrtić Opuzen - Financijsko izvješće za 2016. godinu
45.) Dječji vrtić Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu
46.) Potvrda o preuzetom financijskom izvješću proračuna grada Opuzen
47.) Financijsko izvješće grada Opuzena za razdoblje 01.01. - 31.12. 2016. godine
48.) Upute i obavijesti kandidatima
49.) Natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme
50.) Rang lista kandidata
51.) Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
52.) Natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme
53.) Upute i obavijesti kandidatima za prijam službenika
54.) Rang lista kandidata
55.) Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
56.) Upute i obavijesti kandidatima
57.) Natječaj za voditelja Sportske dvorane Grad Opuzen
58.) Poziv za dostavu ponude
59.) Ponudbeni list
60.) Obavijest o poništenju
61.) Natječajna dokumentacija
62.) Natječaj
63.) Poziv za dostavu ponude
64.) Ponudbeni list
65.) Obavijest o poništenju
66.) Prijavnica za Program javnih potreba za udruge građana
67.) Prijavnica za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja,i sporta za 2017. godinu
68.) Prijavnica za Program javnih potreba za udruge građana
69.) Prijavnica za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja,i sporta za 2017. godinu
70.) Poziv za dostavu ponude
71.) Ponudbeni list
72.) Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
73.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
74.) Poziv za dostavu ponude
75.) Ponudbeni list
76.) Zahtjev za upis djeteta u vrtić
77.) Izmjene i dopune DPU II. faze Poslovne zone Opuzen - Izvješće o javnoj raspravi
78.) Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna DPU II. faze Poslovne zone Opuzen
79.) Izmjene i dopune DPU II. faze Poslovne zone Opuzen - ODREDBE PLANA
80.) Izmjene i dopune DPU II. faze Poslovne zone Opuzen - OBRAZLOŽENJE
81.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
82.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe "Melodije hrvatskog juga" - Opuzen 2016.
83.) Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
84.) Poziv za dostavu ponude
85.) Ponudbeni list
86.) Grad Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
87.) Grad Opuzen - Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine
88.) Grad Opuzen - Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine
89.) Gradska knjižnica Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
90.) Dječji vrtić Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
91.) Dječji vrtić Opuzen - Financijsko izvješće za 2015. godinu
92.) Dječji vrtić Opuzen - Bilješke uz Financijsko izvješće za 2015. godinu
93.) Dječji vrtić Opuzen - Bilješke uz Financijsko izvješće za 2015. godinu
94.) Gradska knjižnica Opuzen - Financijsko izvješće za 2015. godinu
95.) Gradska knjižnica Opuzen - Bilješke uz Financijsko izvješće za 2015. godinu
96.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2015. godini
97.) Poziv za dostavu ponude
98.) Ponudbeni list
99.) Projektni zadatak
100.) Ponudbeni list
101.) Troškovnik
102.) Tehnički opis
103.) Poziv za dostavu ponude
104.) Ponudbeni list
105.) Troškovnik
106.) Tehnički opis
107.) Poziv za dostavu ponude
108.) Zahtjev za upis djeteta u vrtić
109.) Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
110.) Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
111.) Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
112.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe "Melodije hrvatskog juga" - Opuzen 2015.
113.) Obrazac ponude
114.) Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena
115.) Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Opuzena za razdoblje sječanj-prosinac 2014. godine
116.) Program radionice - Opuzen, 6. i 9.3.2015. godine
117.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2014. godini
118.) Prijavnica za Program javnih potreba u području udruga građana Grada Opuzena za 2015. godinu
119.) Prijavnica za za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja, i sporta za 2015. godinu
120.) PRIJAVNICA za Program javnih potreba za udruge građana
121.) PRIJAVNICA za Program javnih potreba u predškolskom odgoju,sportu, kulturi i tehni
122.) Naknada za treće i svako slijedeće dijete u obitelji
123.) Ponudbeni list - komunalna oprema
124.) PONUDBENI LIST
125.) TROŠKOVNIK
126.) POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
127.) PRIVREMENI NESLUŽBENI REZULTATI ZA IZBOR ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT - GRAD OPUZEN
128.) Grad Opuzen - Rješenje za biračka mjesta
129.) Zahtjev za upis djeteta u vrtić
130.) Upitnik - Stanari
131.) Upitnik - kućanstva
132.) Program obilježavanja Svjetskog dana voda
133.) Prijava poreza na kuću za odmor - Grad Opuzen - Obrazac
134.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe "Melodije hrvatskog juga" - Opuzen 2014.
135.) Ponudbeni list
136.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
137.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
138.) Čistoća Opuzen d.o.o. - Donacije i sponzorstva
139.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2013. godini
140.) Zahvalnica Osnovnoj školi Opuzen
141.) sazetak
142.) prijedlog plana
Nema rezultata pretrage službenog vjesnika za pojam: Dječji vrtić Opuzen

 

 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004