Kalendar događanja   Srijeda, 28.06.2017

 

Pretraga stranica Grada Opuzena

 

 

Rezultati pretrage za pojam: Dječji vrtić Opuzen (146 rezultat/a)

 

Nema rezultata pretrage natječaja za pojam: Dječji vrtić Opuzen
1.) 01 Poziv za dostavu ponude
2.) 01 Poziv za dostavu ponude
3.) 02 Ponudbeni list
4.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
5.) 05 Izjava o nekaznjavanju
6.) 06 Tehnicki opis
7.) 02 Ponudbeni list
8.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
9.) 05 Izjava o nekaznjavanju
10.) 06 Tehnicki opis
11.) 06 Tehnicki opis
12.) 05 Izjava o nekaznjavanju
13.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
14.) 02. Ponudbeni list
15.) 01. Poziv za dostavu ponude
16.) Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
17.) Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Opuzen 2017./2018.
18.) Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
19.) Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
20.) Tablica za sklopljene ugovore na dan 31. prosinca 2016. godine
21.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe MELODIJE HRVATSKOG JUGA – OPUZEN 2017.
22.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe MELODIJE HRVATSKOG JUGA – OPUZEN 2017. godine
23.) Obavijest o prodaji izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena.
24.) Gradska knjižnica Opuzen - Financijsko izvješće za 2016. godinu
25.) Gradska knjižnica Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu
26.) Dječji vrtić Opuzen - Financijsko izvješće za 2016. godinu
27.) Dječji vrtić Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu
28.) Potvrda o preuzetom financijskom izvješću proračuna grada Opuzen
29.) Financijsko izvješće grada Opuzena za razdoblje 01.01. - 31.12. 2016. godine
30.) Upute i obavijesti kandidatima
31.) Natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme
32.) Rang lista kandidata
33.) Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
34.) Natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme
35.) Upute i obavijesti kandidatima za prijam službenika
36.) Rang lista kandidata
37.) Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
38.) Upute i obavijesti kandidatima
39.) Natječaj za voditelja Sportske dvorane Grad Opuzen
40.) Poziv za dostavu ponude
41.) Ponudbeni list
42.) Obavijest o poništenju
43.) Natječajna dokumentacija
44.) Natječaj
45.) Poziv za dostavu ponude
46.) Ponudbeni list
47.) Obavijest o poništenju
48.) Prijavnica za Program javnih potreba za udruge građana
49.) Prijavnica za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja,i sporta za 2017. godinu
50.) Prijavnica za Program javnih potreba za udruge građana
51.) Prijavnica za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja,i sporta za 2017. godinu
52.) Poziv za dostavu ponude
53.) Ponudbeni list
54.) Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
55.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
56.) Poziv za dostavu ponude
57.) Ponudbeni list
58.) Zahtjev za upis djeteta u vrtić
59.) Izmjene i dopune DPU II. faze Poslovne zone Opuzen - Izvješće o javnoj raspravi
60.) Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna DPU II. faze Poslovne zone Opuzen
61.) Izmjene i dopune DPU II. faze Poslovne zone Opuzen - ODREDBE PLANA
62.) Izmjene i dopune DPU II. faze Poslovne zone Opuzen - OBRAZLOŽENJE
63.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
64.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe "Melodije hrvatskog juga" - Opuzen 2016.
65.) Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
66.) Poziv za dostavu ponude
67.) Ponudbeni list
68.) Grad Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
69.) Grad Opuzen - Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine
70.) Grad Opuzen - Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine
71.) Gradska knjižnica Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
72.) Dječji vrtić Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
73.) Dječji vrtić Opuzen - Financijsko izvješće za 2015. godinu
74.) Dječji vrtić Opuzen - Bilješke uz Financijsko izvješće za 2015. godinu
75.) Dječji vrtić Opuzen - Bilješke uz Financijsko izvješće za 2015. godinu
76.) Gradska knjižnica Opuzen - Financijsko izvješće za 2015. godinu
77.) Gradska knjižnica Opuzen - Bilješke uz Financijsko izvješće za 2015. godinu
78.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2015. godini
79.) Poziv za dostavu ponude
80.) Ponudbeni list
81.) Projektni zadatak
82.) Ponudbeni list
83.) Troškovnik
84.) Tehnički opis
85.) Poziv za dostavu ponude
86.) Ponudbeni list
87.) Troškovnik
88.) Tehnički opis
89.) Poziv za dostavu ponude
90.) Zahtjev za upis djeteta u vrtić
91.) Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
92.) Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
93.) Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
94.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe "Melodije hrvatskog juga" - Opuzen 2015.
95.) Obrazac ponude
96.) Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena
97.) Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Opuzena za razdoblje sječanj-prosinac 2014. godine
98.) Program radionice - Opuzen, 6. i 9.3.2015. godine
99.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2014. godini
100.) Prijavnica za Program javnih potreba u području udruga građana Grada Opuzena za 2015. godinu
101.) Prijavnica za za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja, i sporta za 2015. godinu
102.) PRIJAVNICA za Program javnih potreba za udruge građana
103.) PRIJAVNICA za Program javnih potreba u predškolskom odgoju,sportu, kulturi i tehni
104.) Naknada za treće i svako slijedeće dijete u obitelji
105.) Ponudbeni list - komunalna oprema
106.) PONUDBENI LIST
107.) TROŠKOVNIK
108.) POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
109.) PRIVREMENI NESLUŽBENI REZULTATI ZA IZBOR ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT - GRAD OPUZEN
110.) Grad Opuzen - Rješenje za biračka mjesta
111.) Zahtjev za upis djeteta u vrtić
112.) Upitnik - Stanari
113.) Upitnik - kućanstva
114.) Program obilježavanja Svjetskog dana voda
115.) Prijava poreza na kuću za odmor - Grad Opuzen - Obrazac
116.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe "Melodije hrvatskog juga" - Opuzen 2014.
117.) Ponudbeni list
118.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
119.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
120.) Čistoća Opuzen d.o.o. - Donacije i sponzorstva
121.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2013. godini
122.) Zahvalnica Osnovnoj školi Opuzen
123.) sazetak
124.) prijedlog plana
Nema rezultata pretrage službenog vjesnika za pojam: Dječji vrtić Opuzen

 

 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004