Kalendar događanja   Nedjelja, 20.08.2017

 

Pretraga stranica Grada Opuzena

 

 

Rezultati pretrage za pojam: Dječji vrtić Opuzen (151 rezultat/a)

 

Nema rezultata pretrage natječaja za pojam: Dječji vrtić Opuzen
1.) Grad Opuzen, Odluka o poebnoj regulaciji prometa
2.) Grad Opuzen Podaci o sponzorstvima i donacijama 01 06 2017
3.) Grad Opuzen Podaci o sponzorstvima i donacijama 01 06 2017
4.) Grad Opuzen Podaci o sponzorstvima i donacijama 01 06 2017
5.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2017. godinu
6.) 01 Poziv za dostavu ponude
7.) 01 Poziv za dostavu ponude
8.) 02 Ponudbeni list
9.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
10.) 05 Izjava o nekaznjavanju
11.) 06 Tehnicki opis
12.) 02 Ponudbeni list
13.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
14.) 05 Izjava o nekaznjavanju
15.) 06 Tehnicki opis
16.) 06 Tehnicki opis
17.) 05 Izjava o nekaznjavanju
18.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
19.) 02. Ponudbeni list
20.) 01. Poziv za dostavu ponude
21.) Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
22.) Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Opuzen 2017./2018.
23.) Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
24.) Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
25.) Tablica za sklopljene ugovore na dan 31. prosinca 2016. godine
26.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe MELODIJE HRVATSKOG JUGA – OPUZEN 2017.
27.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe MELODIJE HRVATSKOG JUGA – OPUZEN 2017. godine
28.) Obavijest o prodaji izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena.
29.) Gradska knjižnica Opuzen - Financijsko izvješće za 2016. godinu
30.) Gradska knjižnica Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu
31.) Dječji vrtić Opuzen - Financijsko izvješće za 2016. godinu
32.) Dječji vrtić Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu
33.) Potvrda o preuzetom financijskom izvješću proračuna grada Opuzen
34.) Financijsko izvješće grada Opuzena za razdoblje 01.01. - 31.12. 2016. godine
35.) Upute i obavijesti kandidatima
36.) Natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme
37.) Rang lista kandidata
38.) Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
39.) Natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme
40.) Upute i obavijesti kandidatima za prijam službenika
41.) Rang lista kandidata
42.) Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
43.) Upute i obavijesti kandidatima
44.) Natječaj za voditelja Sportske dvorane Grad Opuzen
45.) Poziv za dostavu ponude
46.) Ponudbeni list
47.) Obavijest o poništenju
48.) Natječajna dokumentacija
49.) Natječaj
50.) Poziv za dostavu ponude
51.) Ponudbeni list
52.) Obavijest o poništenju
53.) Prijavnica za Program javnih potreba za udruge građana
54.) Prijavnica za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja,i sporta za 2017. godinu
55.) Prijavnica za Program javnih potreba za udruge građana
56.) Prijavnica za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja,i sporta za 2017. godinu
57.) Poziv za dostavu ponude
58.) Ponudbeni list
59.) Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
60.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
61.) Poziv za dostavu ponude
62.) Ponudbeni list
63.) Zahtjev za upis djeteta u vrtić
64.) Izmjene i dopune DPU II. faze Poslovne zone Opuzen - Izvješće o javnoj raspravi
65.) Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna DPU II. faze Poslovne zone Opuzen
66.) Izmjene i dopune DPU II. faze Poslovne zone Opuzen - ODREDBE PLANA
67.) Izmjene i dopune DPU II. faze Poslovne zone Opuzen - OBRAZLOŽENJE
68.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
69.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe "Melodije hrvatskog juga" - Opuzen 2016.
70.) Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
71.) Poziv za dostavu ponude
72.) Ponudbeni list
73.) Grad Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
74.) Grad Opuzen - Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine
75.) Grad Opuzen - Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine
76.) Gradska knjižnica Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
77.) Dječji vrtić Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
78.) Dječji vrtić Opuzen - Financijsko izvješće za 2015. godinu
79.) Dječji vrtić Opuzen - Bilješke uz Financijsko izvješće za 2015. godinu
80.) Dječji vrtić Opuzen - Bilješke uz Financijsko izvješće za 2015. godinu
81.) Gradska knjižnica Opuzen - Financijsko izvješće za 2015. godinu
82.) Gradska knjižnica Opuzen - Bilješke uz Financijsko izvješće za 2015. godinu
83.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2015. godini
84.) Poziv za dostavu ponude
85.) Ponudbeni list
86.) Projektni zadatak
87.) Ponudbeni list
88.) Troškovnik
89.) Tehnički opis
90.) Poziv za dostavu ponude
91.) Ponudbeni list
92.) Troškovnik
93.) Tehnički opis
94.) Poziv za dostavu ponude
95.) Zahtjev za upis djeteta u vrtić
96.) Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
97.) Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
98.) Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
99.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe "Melodije hrvatskog juga" - Opuzen 2015.
100.) Obrazac ponude
101.) Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena
102.) Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Opuzena za razdoblje sječanj-prosinac 2014. godine
103.) Program radionice - Opuzen, 6. i 9.3.2015. godine
104.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2014. godini
105.) Prijavnica za Program javnih potreba u području udruga građana Grada Opuzena za 2015. godinu
106.) Prijavnica za za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja, i sporta za 2015. godinu
107.) PRIJAVNICA za Program javnih potreba za udruge građana
108.) PRIJAVNICA za Program javnih potreba u predškolskom odgoju,sportu, kulturi i tehni
109.) Naknada za treće i svako slijedeće dijete u obitelji
110.) Ponudbeni list - komunalna oprema
111.) PONUDBENI LIST
112.) TROŠKOVNIK
113.) POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
114.) PRIVREMENI NESLUŽBENI REZULTATI ZA IZBOR ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT - GRAD OPUZEN
115.) Grad Opuzen - Rješenje za biračka mjesta
116.) Zahtjev za upis djeteta u vrtić
117.) Upitnik - Stanari
118.) Upitnik - kućanstva
119.) Program obilježavanja Svjetskog dana voda
120.) Prijava poreza na kuću za odmor - Grad Opuzen - Obrazac
121.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe "Melodije hrvatskog juga" - Opuzen 2014.
122.) Ponudbeni list
123.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
124.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
125.) Čistoća Opuzen d.o.o. - Donacije i sponzorstva
126.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2013. godini
127.) Zahvalnica Osnovnoj školi Opuzen
128.) sazetak
129.) prijedlog plana
Nema rezultata pretrage službenog vjesnika za pojam: Dječji vrtić Opuzen

 

 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004