Kalendar događanja   Subota, 16.12.2017

 

Pretraga stranica Grada Opuzena

 

 

Rezultati pretrage za pojam: Gradska knjižnica Opuzen (196 rezultat/a)

 

1.) Opuzensko lito 2017.
2.) Pristigla čestitka portala gradonačelnik.hr
3.) Prigodnim programom obilježen Dan obitelji
4.) Predstavljanje knjige S NERETVE I SAVE, ogledi i zapisi o likovnosti Stjepana Šešelja u Gradskoj knjižnici Opuzen
5.) Tradicionalni Božićni koncert Gradske glazbe i klape Arija
6.) Advent u Opuzenu
7.) Gradskoj glazbi za 70. rođendan
8.) Predstavljanje knjige Ante Nadomira Tadića Šutre - "Luč Hrvata"
9.) Božićni koncert Gradske glazbe i klape Arija
10.) Advent u Opuzenu
11.) I Opuzen svijetli za Vukovar
12.) Mjesec hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici
13.) Udruga za očuvanje neretvanske baštine iz Opuzena, ponovo je oduševila Biograđane i njihove goste
14.) Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
15.) Međunarodni dan darivanja knjiga: Darujte slikovnice!
16.) Božićni koncert Gradske glazbe i klape Arija
17.) Obilježen Dan sjećanja na žrtvu Vukovara
18.) Hrvatski sabor kulture odlikovao zaslužne glazbenike Gradske glazbe Opuzen
19.) Stipe Božić predstavio knjigu K2: trijumf i tragedija
20.) Predstavljanje knjige Stipe Božića
21.) Noć knjige u Gradskoj knjižnici Opuzen
22.) Predstavljena knjiga "Sakupljači gelera" Drage Prgometa
23.) Uskršnje radionice: Svaki rad je jedinstven i neponovljiv
24.) Predstavljanje knjige "Sakupljači gelera"
25.) Dječja povorka zašarenila ulice grada
26.) Božićni koncert Gradske glazbe
27.) Najava: Kreativne radionice u Gradskoj knjižnici
28.) Dani Neretve u Zagrebu
Nema rezultata pretrage natječaja za pojam: Gradska knjižnica Opuzen
1.) Lista prvenstva projekta
2.) 02 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja Grad Opuzen
3.) Dopis - medijima - PoYtujte naYe znakove
4.) Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća
5.) Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
6.) Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva
7.) Odluka o izmjeni Poslovnika o radu Gradskog vijeća
8.) Rješenje o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja
9.) Rješenje o izboru Povjerenstvo za javna priznanja
10.) Rješenje o izboru Povjerenstvo za statut i poslovnik
11.) Odluka o izmjeni Poslovnika o radu Gradskog vijeća
12.) Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opuzena
13.) Odluka o komunalnom redu
14.) Statut Grada Opuzena
15.) Grad Opuzen, Odluka o poebnoj regulaciji prometa
16.) Grad Opuzen Podaci o sponzorstvima i donacijama 01 06 2017
17.) Grad Opuzen Podaci o sponzorstvima i donacijama 01 06 2017
18.) Grad Opuzen Podaci o sponzorstvima i donacijama 01 06 2017
19.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2017. godinu
20.) 01 Poziv za dostavu ponude
21.) 01 Poziv za dostavu ponude
22.) 02 Ponudbeni list
23.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
24.) 05 Izjava o nekaznjavanju
25.) 06 Tehnicki opis
26.) 02 Ponudbeni list
27.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
28.) 05 Izjava o nekaznjavanju
29.) 06 Tehnicki opis
30.) 06 Tehnicki opis
31.) 05 Izjava o nekaznjavanju
32.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
33.) 02. Ponudbeni list
34.) 01. Poziv za dostavu ponude
35.) Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
36.) Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Opuzen 2017./2018.
37.) Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
38.) Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
39.) Tablica za sklopljene ugovore na dan 31. prosinca 2016. godine
40.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe MELODIJE HRVATSKOG JUGA – OPUZEN 2017.
41.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe MELODIJE HRVATSKOG JUGA – OPUZEN 2017. godine
42.) Obavijest o prodaji izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena.
43.) Gradska knjižnica Opuzen - Financijsko izvješće za 2016. godinu
44.) Gradska knjižnica Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu
45.) Dječji vrtić Opuzen - Financijsko izvješće za 2016. godinu
46.) Dječji vrtić Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu
47.) Potvrda o preuzetom financijskom izvješću proračuna grada Opuzen
48.) Financijsko izvješće grada Opuzena za razdoblje 01.01. - 31.12. 2016. godine
49.) Upute i obavijesti kandidatima
50.) Natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme
51.) Rang lista kandidata
52.) Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
53.) Natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme
54.) Upute i obavijesti kandidatima za prijam službenika
55.) Rang lista kandidata
56.) Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
57.) Upute i obavijesti kandidatima
58.) Natječaj za voditelja Sportske dvorane Grad Opuzen
59.) Poziv za dostavu ponude
60.) Ponudbeni list
61.) Obavijest o poništenju
62.) Natječajna dokumentacija
63.) Natječaj
64.) Poziv za dostavu ponude
65.) Ponudbeni list
66.) Obavijest o poništenju
67.) Prijavnica za Program javnih potreba za udruge građana
68.) Prijavnica za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja,i sporta za 2017. godinu
69.) Prijavnica za Program javnih potreba za udruge građana
70.) Prijavnica za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja,i sporta za 2017. godinu
71.) Poziv za dostavu ponude
72.) Ponudbeni list
73.) Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
74.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
75.) Poziv za dostavu ponude
76.) Ponudbeni list
77.) Zahtjev za upis djeteta u vrtić
78.) Izmjene i dopune DPU II. faze Poslovne zone Opuzen - Izvješće o javnoj raspravi
79.) Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna DPU II. faze Poslovne zone Opuzen
80.) Izmjene i dopune DPU II. faze Poslovne zone Opuzen - ODREDBE PLANA
81.) Izmjene i dopune DPU II. faze Poslovne zone Opuzen - OBRAZLOŽENJE
82.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
83.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe "Melodije hrvatskog juga" - Opuzen 2016.
84.) Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
85.) Poziv za dostavu ponude
86.) Ponudbeni list
87.) Grad Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
88.) Grad Opuzen - Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine
89.) Grad Opuzen - Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine
90.) Gradska knjižnica Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
91.) Dječji vrtić Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
92.) Dječji vrtić Opuzen - Financijsko izvješće za 2015. godinu
93.) Dječji vrtić Opuzen - Bilješke uz Financijsko izvješće za 2015. godinu
94.) Dječji vrtić Opuzen - Bilješke uz Financijsko izvješće za 2015. godinu
95.) Gradska knjižnica Opuzen - Financijsko izvješće za 2015. godinu
96.) Gradska knjižnica Opuzen - Bilješke uz Financijsko izvješće za 2015. godinu
97.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2015. godini
98.) Poziv za dostavu ponude
99.) Ponudbeni list
100.) Projektni zadatak
101.) Ponudbeni list
102.) Troškovnik
103.) Tehnički opis
104.) Poziv za dostavu ponude
105.) Ponudbeni list
106.) Troškovnik
107.) Tehnički opis
108.) Poziv za dostavu ponude
109.) Zahtjev za upis djeteta u vrtić
110.) Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
111.) Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
112.) Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
113.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe "Melodije hrvatskog juga" - Opuzen 2015.
114.) Obrazac ponude
115.) Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena
116.) Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Opuzena za razdoblje sječanj-prosinac 2014. godine
117.) Program radionice - Opuzen, 6. i 9.3.2015. godine
118.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2014. godini
119.) Program opuzenskih maškara 2015.
120.) Prijavnica za Program javnih potreba u području udruga građana Grada Opuzena za 2015. godinu
121.) Prijavnica za za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja, i sporta za 2015. godinu
122.) PRIJAVNICA za Program javnih potreba za udruge građana
123.) PRIJAVNICA za Program javnih potreba u predškolskom odgoju,sportu, kulturi i tehni
124.) Naknada za treće i svako slijedeće dijete u obitelji
125.) Ponudbeni list - komunalna oprema
126.) PONUDBENI LIST
127.) TROŠKOVNIK
128.) POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
129.) PRIVREMENI NESLUŽBENI REZULTATI ZA IZBOR ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT - GRAD OPUZEN
130.) Grad Opuzen - Rješenje za biračka mjesta
131.) Zahtjev za upis djeteta u vrtić
132.) Upitnik - Stanari
133.) Upitnik - kućanstva
134.) Program obilježavanja Svjetskog dana voda
135.) Prijava poreza na kuću za odmor - Grad Opuzen - Obrazac
136.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe "Melodije hrvatskog juga" - Opuzen 2014.
137.) Ponudbeni list
138.) Program 230-og izdanja opuzenskih maškara
139.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
140.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
141.) Čistoća Opuzen d.o.o. - Donacije i sponzorstva
142.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2013. godini
143.) Zahvalnica Osnovnoj školi Opuzen
144.) sazetak
145.) prijedlog plana

 

 Savjetovanje s javnošću
 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004