Kalendar događanja   Srijeda, 24.05.2017

 

Pretraga stranica Grada Opuzena

 

 

Rezultati pretrage za pojam: Gradska knjižnica Opuzen (138 rezultat/a)

 

Nema rezultata pretrage natječaja za pojam: Gradska knjižnica Opuzen
1.) Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Opuzen 2017./2018.
2.) Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
3.) Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
4.) Tablica za sklopljene ugovore na dan 31. prosinca 2016. godine
5.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe MELODIJE HRVATSKOG JUGA – OPUZEN 2017.
6.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe MELODIJE HRVATSKOG JUGA – OPUZEN 2017. godine
7.) Obavijest o prodaji izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena.
8.) Gradska knjižnica Opuzen - Financijsko izvješće za 2016. godinu
9.) Gradska knjižnica Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu
10.) Dječji vrtić Opuzen - Financijsko izvješće za 2016. godinu
11.) Dječji vrtić Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu
12.) Potvrda o preuzetom financijskom izvješću proračuna grada Opuzen
13.) Financijsko izvješće grada Opuzena za razdoblje 01.01. - 31.12. 2016. godine
14.) Upute i obavijesti kandidatima
15.) Natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme
16.) Rang lista kandidata
17.) Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
18.) Natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme
19.) Upute i obavijesti kandidatima za prijam službenika
20.) Rang lista kandidata
21.) Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
22.) Upute i obavijesti kandidatima
23.) Natječaj za voditelja Sportske dvorane Grad Opuzen
24.) Poziv za dostavu ponude
25.) Ponudbeni list
26.) Obavijest o poništenju
27.) Natječajna dokumentacija
28.) Natječaj
29.) Poziv za dostavu ponude
30.) Ponudbeni list
31.) Obavijest o poništenju
32.) Prijavnica za Program javnih potreba za udruge građana
33.) Prijavnica za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja,i sporta za 2017. godinu
34.) Prijavnica za Program javnih potreba za udruge građana
35.) Prijavnica za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja,i sporta za 2017. godinu
36.) Poziv za dostavu ponude
37.) Ponudbeni list
38.) Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
39.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
40.) Poziv za dostavu ponude
41.) Ponudbeni list
42.) Zahtjev za upis djeteta u vrtić
43.) Izmjene i dopune DPU II. faze Poslovne zone Opuzen - Izvješće o javnoj raspravi
44.) Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna DPU II. faze Poslovne zone Opuzen
45.) Izmjene i dopune DPU II. faze Poslovne zone Opuzen - ODREDBE PLANA
46.) Izmjene i dopune DPU II. faze Poslovne zone Opuzen - OBRAZLOŽENJE
47.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
48.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe "Melodije hrvatskog juga" - Opuzen 2016.
49.) Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
50.) Poziv za dostavu ponude
51.) Ponudbeni list
52.) Grad Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
53.) Grad Opuzen - Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine
54.) Grad Opuzen - Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine
55.) Gradska knjižnica Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
56.) Dječji vrtić Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
57.) Dječji vrtić Opuzen - Financijsko izvješće za 2015. godinu
58.) Dječji vrtić Opuzen - Bilješke uz Financijsko izvješće za 2015. godinu
59.) Dječji vrtić Opuzen - Bilješke uz Financijsko izvješće za 2015. godinu
60.) Gradska knjižnica Opuzen - Financijsko izvješće za 2015. godinu
61.) Gradska knjižnica Opuzen - Bilješke uz Financijsko izvješće za 2015. godinu
62.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2015. godini
63.) Poziv za dostavu ponude
64.) Ponudbeni list
65.) Projektni zadatak
66.) Ponudbeni list
67.) Troškovnik
68.) Tehnički opis
69.) Poziv za dostavu ponude
70.) Ponudbeni list
71.) Troškovnik
72.) Tehnički opis
73.) Poziv za dostavu ponude
74.) Zahtjev za upis djeteta u vrtić
75.) Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
76.) Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
77.) Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
78.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe "Melodije hrvatskog juga" - Opuzen 2015.
79.) Obrazac ponude
80.) Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena
81.) Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Opuzena za razdoblje sječanj-prosinac 2014. godine
82.) Program radionice - Opuzen, 6. i 9.3.2015. godine
83.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2014. godini
84.) Program opuzenskih maškara 2015.
85.) Prijavnica za Program javnih potreba u području udruga građana Grada Opuzena za 2015. godinu
86.) Prijavnica za za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja, i sporta za 2015. godinu
87.) PRIJAVNICA za Program javnih potreba za udruge građana
88.) PRIJAVNICA za Program javnih potreba u predškolskom odgoju,sportu, kulturi i tehni
89.) Naknada za treće i svako slijedeće dijete u obitelji
90.) Ponudbeni list - komunalna oprema
91.) PONUDBENI LIST
92.) TROŠKOVNIK
93.) POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
94.) PRIVREMENI NESLUŽBENI REZULTATI ZA IZBOR ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT - GRAD OPUZEN
95.) Grad Opuzen - Rješenje za biračka mjesta
96.) Zahtjev za upis djeteta u vrtić
97.) Upitnik - Stanari
98.) Upitnik - kućanstva
99.) Program obilježavanja Svjetskog dana voda
100.) Prijava poreza na kuću za odmor - Grad Opuzen - Obrazac
101.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe "Melodije hrvatskog juga" - Opuzen 2014.
102.) Ponudbeni list
103.) Program 230-og izdanja opuzenskih maškara
104.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
105.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
106.) Čistoća Opuzen d.o.o. - Donacije i sponzorstva
107.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2013. godini
108.) Zahvalnica Osnovnoj školi Opuzen
109.) sazetak
110.) prijedlog plana
Nema rezultata pretrage službenog vjesnika za pojam: Gradska knjižnica Opuzen

 

 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004