Kalendar događanja   Utorak, 21.11.2017

 

Pretraga stranica Grada Opuzena

 

 

Rezultati pretrage za pojam: Odluka (99 rezultat/a)

 

1.) Odluka o posebnoj regulaciji prometa
2.) Odluke o odabiru najpovoljnije ponude
3.) Odluka o nabavci besplatnih obveznih školskih udžbenika
4.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
5.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
6.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na Sanaciji komunalne infrastrukture na Poljani neretvanskih gusara
7.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
8.) Obavijest o pokretanju III. izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Grada Opuzena
9.) Grad Opuzen zaprimio ”Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava” u okviru Mjere 7, Programa ruralnog razvoja RH, podmjere 7.1., operacije 7.1.1. - ”Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave"
10.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
11.) Nastavak provedbe privremenih izvanrednih mjera potpore za proizvođače voća i povrća
12.) Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
13.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu komunalne opreme – kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Opuzena
14.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na Sanaciji infrastrukture pored srednje škole i gradskog parka sa dječjim i sportskim igralištem u Opuzenu
15.) Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske; obavijest i Objava biračima
16.) Poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor u 2014. godini
17.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
18.) Dan Međunarodnog priznanja Republike Hrvatske
19.) Za LAG Neretva odobreno 900 tisuća kuna
Nema rezultata pretrage natječaja za pojam: Odluka
1.) Odluka o izmjeni Poslovnika o radu Gradskog vijeća
2.) Odluka o izmjeni Poslovnika o radu Gradskog vijeća
3.) Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opuzena
4.) Odluka o komunalnom redu
5.) Statut Grada Opuzena
6.) Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva Grada Opuzena u postupcima jednostavne nabave za 2017 godinu
7.) Grad Opuzen, Odluka o poebnoj regulaciji prometa
8.) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Opuzena uz kolektore 22 i 23 – dio projekta
9.) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Opuzena – ulice Zagrebačka, Zadarska i Prantrnovo – dio projekta.
10.) Odluka o nabavci besplatnih obveznih školskih udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija
11.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
12.) 05 Izjava o nekaznjavanju
13.) 05 Izjava o nekaznjavanju
14.) 05 Izjava o nekaznjavanju
15.) Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
16.) Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
17.) Odluka o proglašenju elementarne nepogode mraz
18.) Odluka o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2016. godinu
19.) Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Grada Opuzena
20.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2016. godinu
21.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2016. godinu
22.) Odluka o izmjeni Socijalnog programa Grada Opuzena za 2016. godinu
23.) Odluka o Proračunu Grada Opuzena za 2017. godinu s projekcijom za razdoblje 2018.-2019.
24.) Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opuzena za 2017. godinu
25.) Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2016. godinu
26.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Opuzena za 2016. godinu
27.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
28.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
29.) Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
30.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
31.) Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
32.) Odluka o izvršenju Proračuna Grada Opuzena za 2016. godinu
33.) Odluka o Proračunu Grada Opuzena za 2016. godinu s projekcijom za razdoblje od 2017. - 2018. godine
34.) Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2015. godinu
35.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Opuzena za 2015. godinu
36.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2015. godinu
37.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2015. godinu
38.) Odluka o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Opuzena za 2015. godinu
39.) Odluka o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2015. godinu
40.) Odluka o izmjeni Socijalnog programa Grada Opuzena za 2015. godinu
41.) Odluka o isplati
42.) Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
43.) Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena
44.) Odluka o načinu uvjetima i postupku raspolaganja imovinom na području Grada Opuzena
45.) Odluka o izmjeni programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2014. godinu
46.) Odluka o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Opuzena za 2014. godinu
47.) Odluka o izmjeni programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2014. godinu
48.) Odluka o izmjeni programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2014. godinu
49.) Odluka o izmjeni socijalnog programa Grada Opuzena za 2014. godinu
50.) Odluka o izvršenju Proračuna za 2015. godinu
51.) Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2014. godinu
52.) 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu - Službeni glasnik Grada Opuzena br. 1/14
53.) 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu- Službeni glasnik Grada Opuzena br. 3/12
54.) 2. Odluka o komunalnom doprinosu - Službeni glasnik Grada Opuzena br. 1/12
55.) 1. Odluka o komunalnom doprinosu - Neretvanski glasnik br. 1/07
56.) Odluka o porezima Grada Opuzena
57.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
58.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
59.) Odluka o udruživanju ZSUGO
60.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013. godinu
61.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013
62.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013
63.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013
64.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2013. godinu
65.) Odluka o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2013. godinu
66.) Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Opuzena u 2013. godini
67.) Odluka o izmjeni Programa za održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Opuzena u 2013
68.) Odluka o izmjeni Socijalnog programa za 2013. godinu
69.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna za 2013
70.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna za 2013. godinu
71.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna za 2013
72.) Odluka o Izmjenama i dopunama proračuna Grada Opuzena za 2013. godinu i projekcije za razdoblje 2014.-2015.
73.) Odluka o izvršenju proračuna za 2014. godinu
Nema rezultata pretrage službenog vjesnika za pojam: Odluka

 

 Savjetovanje s javnošću
 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004