Kalendar događanja   Subota, 22.07.2017

 

Pretraga stranica Grada Opuzena

 

 

Rezultati pretrage za pojam: Odluka (91 rezultat/a)

 

1.) Odluke o odabiru najpovoljnije ponude
2.) Odluka o nabavci besplatnih obveznih školskih udžbenika
3.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
4.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
5.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na Sanaciji komunalne infrastrukture na Poljani neretvanskih gusara
6.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
7.) Obavijest o pokretanju III. izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Grada Opuzena
8.) Grad Opuzen zaprimio ”Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava” u okviru Mjere 7, Programa ruralnog razvoja RH, podmjere 7.1., operacije 7.1.1. - ”Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave"
9.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
10.) Nastavak provedbe privremenih izvanrednih mjera potpore za proizvođače voća i povrća
11.) Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
12.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu komunalne opreme – kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Opuzena
13.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na Sanaciji infrastrukture pored srednje škole i gradskog parka sa dječjim i sportskim igralištem u Opuzenu
14.) Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske; obavijest i Objava biračima
15.) Poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor u 2014. godini
16.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
17.) Dan Međunarodnog priznanja Republike Hrvatske
18.) Za LAG Neretva odobreno 900 tisuća kuna
Nema rezultata pretrage natječaja za pojam: Odluka
1.) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Opuzena uz kolektore 22 i 23 – dio projekta
2.) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Opuzena – ulice Zagrebačka, Zadarska i Prantrnovo – dio projekta.
3.) Odluka o nabavci besplatnih obveznih školskih udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija
4.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
5.) 05 Izjava o nekaznjavanju
6.) 05 Izjava o nekaznjavanju
7.) 05 Izjava o nekaznjavanju
8.) Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
9.) Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
10.) Odluka o proglašenju elementarne nepogode mraz
11.) Odluka o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2016. godinu
12.) Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Grada Opuzena
13.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2016. godinu
14.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2016. godinu
15.) Odluka o izmjeni Socijalnog programa Grada Opuzena za 2016. godinu
16.) Odluka o Proračunu Grada Opuzena za 2017. godinu s projekcijom za razdoblje 2018.-2019.
17.) Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opuzena za 2017. godinu
18.) Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2016. godinu
19.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Opuzena za 2016. godinu
20.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
21.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
22.) Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
23.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
24.) Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
25.) Odluka o izvršenju Proračuna Grada Opuzena za 2016. godinu
26.) Odluka o Proračunu Grada Opuzena za 2016. godinu s projekcijom za razdoblje od 2017. - 2018. godine
27.) Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2015. godinu
28.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Opuzena za 2015. godinu
29.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2015. godinu
30.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2015. godinu
31.) Odluka o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Opuzena za 2015. godinu
32.) Odluka o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2015. godinu
33.) Odluka o izmjeni Socijalnog programa Grada Opuzena za 2015. godinu
34.) Odluka o isplati
35.) Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
36.) Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena
37.) Odluka o načinu uvjetima i postupku raspolaganja imovinom na području Grada Opuzena
38.) Odluka o izmjeni programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2014. godinu
39.) Odluka o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Opuzena za 2014. godinu
40.) Odluka o izmjeni programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2014. godinu
41.) Odluka o izmjeni programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2014. godinu
42.) Odluka o izmjeni socijalnog programa Grada Opuzena za 2014. godinu
43.) Odluka o izvršenju Proračuna za 2015. godinu
44.) Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2014. godinu
45.) 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu - Službeni glasnik Grada Opuzena br. 1/14
46.) 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu- Službeni glasnik Grada Opuzena br. 3/12
47.) 2. Odluka o komunalnom doprinosu - Službeni glasnik Grada Opuzena br. 1/12
48.) 1. Odluka o komunalnom doprinosu - Neretvanski glasnik br. 1/07
49.) Odluka o porezima Grada Opuzena
50.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
51.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
52.) Odluka o udruživanju ZSUGO
53.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013. godinu
54.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013
55.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013
56.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013
57.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2013. godinu
58.) Odluka o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2013. godinu
59.) Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Opuzena u 2013. godini
60.) Odluka o izmjeni Programa za održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Opuzena u 2013
61.) Odluka o izmjeni Socijalnog programa za 2013. godinu
62.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna za 2013
63.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna za 2013. godinu
64.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna za 2013
65.) Odluka o Izmjenama i dopunama proračuna Grada Opuzena za 2013. godinu i projekcije za razdoblje 2014.-2015.
66.) Odluka o izvršenju proračuna za 2014. godinu
Nema rezultata pretrage službenog vjesnika za pojam: Odluka

 

 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004