Kalendar događanja   Nedjelja, 18.02.2018

 

Pretraga stranica Grada Opuzena

 

 

Rezultati pretrage za pojam: Odluka (105 rezultat/a)

 

1.) Savjetovanje s javnošću
2.) Odluka o prihvatljivosti za „Rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC97 – Jasenska“
3.) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem Odluka o prihvatljivosti
4.) Odluka o posebnoj regulaciji prometa
5.) Odluke o odabiru najpovoljnije ponude
6.) Odluka o nabavci besplatnih obveznih školskih udžbenika
7.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
8.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
9.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na Sanaciji komunalne infrastrukture na Poljani neretvanskih gusara
10.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
11.) Obavijest o pokretanju III. izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Grada Opuzena
12.) Grad Opuzen zaprimio ”Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava” u okviru Mjere 7, Programa ruralnog razvoja RH, podmjere 7.1., operacije 7.1.1. - ”Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave"
13.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
14.) Nastavak provedbe privremenih izvanrednih mjera potpore za proizvođače voća i povrća
15.) Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
16.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu komunalne opreme – kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Opuzena
17.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na Sanaciji infrastrukture pored srednje škole i gradskog parka sa dječjim i sportskim igralištem u Opuzenu
18.) Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske; obavijest i Objava biračima
19.) Poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor u 2014. godini
20.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
21.) Dan Međunarodnog priznanja Republike Hrvatske
22.) Za LAG Neretva odobreno 900 tisuća kuna
Nema rezultata pretrage natječaja za pojam: Odluka
1.) Odluka o početku postupka jednostavne nabave
2.) Pravilnik NN-117
3.) Odluka o izmjeni Poslovnika o radu Gradskog vijeća
4.) Odluka o izmjeni Poslovnika o radu Gradskog vijeća
5.) Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opuzena
6.) Odluka o komunalnom redu
7.) Statut Grada Opuzena
8.) Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva Grada Opuzena u postupcima jednostavne nabave za 2017 godinu
9.) Grad Opuzen, Odluka o poebnoj regulaciji prometa
10.) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Opuzena uz kolektore 22 i 23 – dio projekta
11.) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Opuzena – ulice Zagrebačka, Zadarska i Prantrnovo – dio projekta.
12.) Odluka o nabavci besplatnih obveznih školskih udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija
13.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
14.) 05 Izjava o nekaznjavanju
15.) 05 Izjava o nekaznjavanju
16.) 05 Izjava o nekaznjavanju
17.) Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
18.) Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
19.) Odluka o proglašenju elementarne nepogode mraz
20.) Odluka o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2016. godinu
21.) Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Grada Opuzena
22.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2016. godinu
23.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2016. godinu
24.) Odluka o izmjeni Socijalnog programa Grada Opuzena za 2016. godinu
25.) Odluka o Proračunu Grada Opuzena za 2017. godinu s projekcijom za razdoblje 2018.-2019.
26.) Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opuzena za 2017. godinu
27.) Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2016. godinu
28.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Opuzena za 2016. godinu
29.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
30.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
31.) Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
32.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
33.) Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
34.) Odluka o izvršenju Proračuna Grada Opuzena za 2016. godinu
35.) Odluka o Proračunu Grada Opuzena za 2016. godinu s projekcijom za razdoblje od 2017. - 2018. godine
36.) Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2015. godinu
37.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Opuzena za 2015. godinu
38.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2015. godinu
39.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2015. godinu
40.) Odluka o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Opuzena za 2015. godinu
41.) Odluka o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2015. godinu
42.) Odluka o izmjeni Socijalnog programa Grada Opuzena za 2015. godinu
43.) Odluka o isplati
44.) Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
45.) Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena
46.) Odluka o načinu uvjetima i postupku raspolaganja imovinom na području Grada Opuzena
47.) Odluka o izmjeni programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2014. godinu
48.) Odluka o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Opuzena za 2014. godinu
49.) Odluka o izmjeni programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2014. godinu
50.) Odluka o izmjeni programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2014. godinu
51.) Odluka o izmjeni socijalnog programa Grada Opuzena za 2014. godinu
52.) Odluka o izvršenju Proračuna za 2015. godinu
53.) Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2014. godinu
54.) 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu - Službeni glasnik Grada Opuzena br. 1/14
55.) 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu- Službeni glasnik Grada Opuzena br. 3/12
56.) 2. Odluka o komunalnom doprinosu - Službeni glasnik Grada Opuzena br. 1/12
57.) 1. Odluka o komunalnom doprinosu - Neretvanski glasnik br. 1/07
58.) Odluka o porezima Grada Opuzena
59.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
60.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
61.) Odluka o udruživanju ZSUGO
62.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013. godinu
63.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013
64.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013
65.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013
66.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2013. godinu
67.) Odluka o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2013. godinu
68.) Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Opuzena u 2013. godini
69.) Odluka o izmjeni Programa za održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Opuzena u 2013
70.) Odluka o izmjeni Socijalnog programa za 2013. godinu
71.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna za 2013
72.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna za 2013. godinu
73.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna za 2013
74.) Odluka o Izmjenama i dopunama proračuna Grada Opuzena za 2013. godinu i projekcije za razdoblje 2014.-2015.
75.) Odluka o izvršenju proračuna za 2014. godinu
Nema rezultata pretrage službenog vjesnika za pojam: Odluka

 

 Savjetovanje s javnošću
 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja
 Plan gospodarenja otpadom Grada Opuzena za razdoblje 2017. - 2022. godine

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004