Kalendar događanja   Nedjelja, 18.02.2018

 

Pretraga stranica Grada Opuzena

 

 

Rezultati pretrage za pojam: Odluke o odabiru najpovoljnije ponude (130 rezultat/a)

 

1.) Potpisan Ugovor o financiranju projekta „Rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC97 – Jasenska“
2.) Nabava usluga za održavanje javne rasvjete na području Grada Opuzena
3.) Sazvana VII. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena
4.) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem Odluka o prihvatljivosti
5.) Savjetovanje s javnošću
6.) Odluke o odabiru najpovoljnije ponude
7.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
8.) Objavljen Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2017. godinu.
9.) Čestitka gradonačelnika povodom Dana državnosti
10.) Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost
11.) Gradu Opuzenu 200.000,00 kuna za uređenje javne plaže na Ušću
12.) Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
13.) Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave
14.) VATROGASCI UPOZORAVAJU Paljenje vatre na otvorenom – spriječimo požar zajedno
15.) Neretvanska jegulja na kulinarskom show-u u Italiji
16.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
17.) Nastupanje zimskih uvjeta na cestama
18.) Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Grada Opuzena
19.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2016. godinu
20.) Započeli radovi na Sanaciji komunalne infrastrukture na Poljani neretvanskih gusara
21.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na Sanaciji komunalne infrastrukture na Poljani neretvanskih gusara
22.) Na snazi su posebne mjere zaštite od požara
23.) Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini
24.) Grad Opuzen zaprimio ”Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava” u okviru Mjere 7, Programa ruralnog razvoja RH, podmjere 7.1., operacije 7.1.1. - ”Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave"
25.) Mjesec hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici
26.) Podnošenje zahtjeva za potpore po osnovi plaćene premije osiguranja na temelju Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2013-2015. godine do 20. studenoga 2015. godine
27.) Ruka pomoći za neretvansku djecu
28.) Nastavak provedbe privremenih izvanrednih mjera potpore za proizvođače voća i povrća
29.) Uspješno realiziran IPARD program
30.) Čestitka gradonačelnika povodom Dana državnosti
31.) Proglašena Cesta NERETVA dolina života
32.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2015. godinu
33.) Javni poziv za podizanje trajnih nasada
34.) Osnovana tematska turistička cesta „Neretva – dolina života“
35.) Podnošenje zahtjeva za potpore po osnovi plaćene premije osiguranja na temelju Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2013.-2015. godine do 17. studenog 2014. godine
36.) Nastupanje zimskih uvjeta na cestama
37.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu komunalne opreme – kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Opuzena
38.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na Sanaciji infrastrukture pored srednje škole i gradskog parka sa dječjim i sportskim igralištem u Opuzenu
39.) Odlukom Fonda odobreno sufinanciranje nabave komunalne opreme
40.) Otvorene ponude u javnom natječaju za Izgradnju II. faze kanalizacijskog sustava Grada Opuzena
41.) Poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor u 2014. godini
42.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
43.) Započinju isplate izravnih plaćanja poljoprivrednicima
44.) Kakvu budućnost želite?
45.) 40 tisuća kuna od Ministarstva turizma
46.) Javni poziv - korisnici po osnovi plaćene premije osiguranja
47.) Javni poziv - korisnici po osnovi ulaganja u ekološku poljoprivredu
48.) Obavijest o Javnoj raspravi
1.) Poziv na dostavu ponude
2.) Poziv na dostavu ponude
3.) Pravilnik NN-117
4.) Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opuzena
5.) Odluka o komunalnom redu
6.) Statut Grada Opuzena
7.) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Opuzena uz kolektore 22 i 23 – dio projekta
8.) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Opuzena – ulice Zagrebačka, Zadarska i Prantrnovo – dio projekta.
9.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2017. godinu
10.) 01 Poziv za dostavu ponude
11.) 01 Poziv za dostavu ponude
12.) 02 Ponudbeni list
13.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
14.) 02 Ponudbeni list
15.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
16.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
17.) 02. Ponudbeni list
18.) 01. Poziv za dostavu ponude
19.) Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
20.) Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
21.) Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
22.) Obavijest o prodaji izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena.
23.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Opuzena za 2016. godinu
24.) Upute i obavijesti kandidatima
25.) Poziv za dostavu ponude
26.) Ponudbeni list
27.) Obrazac ponude (prilog 4)
28.) Natječajna dokumentacija
29.) Natječaj
30.) Poziv za dostavu ponude
31.) Ponudbeni list
32.) Prijavnica za Program javnih potreba za udruge građana
33.) Prijavnica za Program javnih potreba za udruge građana
34.) Poziv za dostavu ponude
35.) Ponudbeni list
36.) Poziv za dostavu ponude
37.) Ponudbeni list
38.) Poziv za dostavu ponude
39.) Ponudbeni list
40.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Opuzena za 2015. godinu
41.) Poziv za dostavu ponude
42.) Izjava o nekažnjavanju i prihvaćanju uvjeta
43.) Ponudbeni list
44.) Projektni zadatak
45.) Ponudbeni list
46.) Poziv za dostavu ponude
47.) Ponudbeni list
48.) Poziv za dostavu ponude
49.) Obrazac ponude
50.) Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena
51.) Prijavnica za Program javnih potreba u području udruga građana Grada Opuzena za 2015. godinu
52.) PRIJAVNICA za Program javnih potreba za udruge građana
53.) Troškovnik - komunalna oprema
54.) Ponudbeni list - komunalna oprema
55.) Poziv na dostavu ponude
56.) PONUDBENI LIST
57.) POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
58.) 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu - Službeni glasnik Grada Opuzena br. 1/14
59.) 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu- Službeni glasnik Grada Opuzena br. 3/12
60.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
61.) Poziv za dostavu ponude
62.) Ponudbeni list
63.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
64.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
65.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna za 2013
66.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna za 2013. godinu
67.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna za 2013
68.) Čistoća Opuzen d.o.o. - Donacije i sponzorstva
69.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2013. godini

 

 Savjetovanje s javnošću
 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja
 Plan gospodarenja otpadom Grada Opuzena za razdoblje 2017. - 2022. godine

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004