Kalendar događanja   Nedjelja, 18.02.2018

 

Pretraga stranica Grada Opuzena

 

 

Rezultati pretrage za pojam: Poziv (93 rezultat/a)

 

1.) Nabava usluga za održavanje javne rasvjete na području Grada Opuzena
2.) Sazvana VII. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena
3.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2018. godinu
4.) Poziv zainteresiranim poljoprivrednicima na radionicu
5.) Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Grada Opuzena
6.) Objavljen Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2017. godinu.
7.) Gradu Opuzenu 250.000,00 kuna iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
8.) Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode uzrokovane mrazom
9.) Poziv na besplatnu radionicu “Sedam koraka do kredita”
10.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba Grada Opuzena za 2017. godinu
11.) Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na Izgradnji dijela sekundarne kanalizacijske mreža grada Opuzena uz kolektore br. 23 (ul. Pramtrnovo i Barake) i br. 22 (ul. Zrinjsko-frankopanska)
12.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2016. godinu
13.) Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini
14.) Odlični rezultati naše škole na županijskom Lidranu 2016.
15.) Danas počinje korizma, vrijeme pripreme za najveći kršćanski blagdan – Uskrs
16.) Javni poziv za udomljavanje pasa
17.) Poziv na imenovanje radnih skupina za izradu Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
18.) Podnošenje zahtjeva za potpore po osnovi plaćene premije osiguranja na temelju Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2013-2015. godine do 20. studenoga 2015. godine
19.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, predškolskog odgoja, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2016. godinu
20.) Obavijest o upisu u program predškole
21.) Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na Sanaciji komunalne infrastrukture dijela ulice Žrtava domovinskog rata (parking prostor, javna rasvjeta, nogostup, priključak na oborinsku odvodnju, zeleni pojas) u Opuzenu.
22.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu
23.) Udruga za očuvanje neretvanske baštine iz Opuzena, ponovo je oduševila Biograđane i njihove goste
24.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2015. godinu
25.) Obavijest o poništenju Javnog poziva objavljenog za područje Grada Opuzena
26.) Praksa u Bruxellesu – poziv za iskaz interesa
27.) Počinje korizma, vrijeme pripreme za najveći kršćanski blagdan – Uskrs
28.) Javni poziv za podizanje trajnih nasada
29.) Obavijest iz Službe za trošarine i posebne poreze Carinskoga ureda Ploče
30.) Podnošenje zahtjeva za potpore po osnovi plaćene premije osiguranja na temelju Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2013.-2015. godine do 17. studenog 2014. godine
31.) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s konačnim prijedlogom Zakona
32.) Obavijest zakupoprimcima državnog poljoprivrednog zemljišta
33.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba Grada Opuzena za 2015. godinu
34.) Objavljen Poziv na dostavu ponuda za nabavu komunalne opreme – kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Opuzena
35.) Odlukom Fonda odobreno sufinanciranje nabave komunalne opreme
36.) Objavljen Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na Sanaciji infrastrukture pored srednje škole i gradskog parka sa dječjim i sportskim igralištem (prilazna cesta, nogostup, parking prostor, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, zeleni pojas) u Opuzenu
37.) Gradonačelnik uputio poziv: Pomozimo ugroženom stanovništvu!
38.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2014. godinu
39.) Raspisan natječaj za izgradnju 2. faze kanalizacijskog sustava Grada Opuzena
40.) Poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor u 2014. godini
41.) Danas počinje Korizma, 40 dana pripreme za najveći kršćanski blagdan
42.) Javni poziv za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2014. godini
43.) Objavljen Poziv na dostavu ponuda za nabavu pružanja usluge -„Izrada Idejnog i Glavnog projekta izgradnje kompostane citrusnog voća i reciklažnog dvorišta u Opuzenu“
44.) Obavijest: Poziv na osnivačku skupštinu Zajednice sportskih udruga grada Opuzena
45.) Poziv na upis u vojnu evidenciju u 2014. godini
46.) Besplatni savjeti malim i srednjim poduzetnicima
47.) Javni poziv - korisnici po osnovi plaćene premije osiguranja
48.) Javni poziv - korisnici po osnovi ulaganja u ekološku poljoprivredu
Nema rezultata pretrage stranica za pojam: Poziv
Nema rezultata pretrage natječaja za pojam: Poziv
1.) Poziv na dostavu ponude
2.) Poziv za održavanje VII. sjednice Gradskog vijeća Grada Opuzena
3.) Poziv na dostavu ponude
4.) Pravilnik NN-117
5.) 01 Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Grada Opuzena
6.) Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opuzena
7.) Poziv za odrzavanje II. sjednice Gradskog vijeća Grada Opuzena 26.07.2017
8.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2017. godinu
9.) 01 Poziv za dostavu ponude
10.) 01 Poziv za dostavu ponude
11.) 01. Poziv za dostavu ponude
12.) Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
13.) Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
14.) Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
15.) Poziv za dostavu ponude
16.) Natječaj
17.) Poziv za dostavu ponude
18.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, predškolskog odgoja, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2017. godinu
19.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, predškolskog odgoja, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2017. godinu
20.) Poziv za dostavu ponude
21.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2016. godinu
22.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2016. godinu
23.) Poziv za dostavu ponude
24.) Poziv za dostavu ponude
25.) Poziv za dostavu ponude
26.) POZIV za predlaganje Programa javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2016. godinu
27.) POZIV za predlaganje Programa javnih potreba u područjima kulture predškolskog odgoja sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2016. godinu
28.) Poziv za dostavu ponude
29.) Poziv za dostavu ponude
30.) Javna priznanja - Poziv za podnošenje prijedloga za 2015. godinu
31.) Poziv za Program javnih potreba Grada Opuzena za 2015. godinu
32.) Poziv za Program javnih potreba Grada Opuzena za 2015. godinu
33.) Poziv na dostavu ponude
34.) POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
35.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2014. godinu
36.) Javna priznanja - poziv za podnosenje prijedloga 2014
37.) Poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor u 2014. godini
38.) Poziv za dostavu ponude
39.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
40.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
41.) Poziv za Program Javnih potreba Grada Opuzena za 2014. godinu

 

 Savjetovanje s javnošću
 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja
 Plan gospodarenja otpadom Grada Opuzena za razdoblje 2017. - 2022. godine

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004