Kalendar događanja   Nedjelja, 18.02.2018

 

Pretraga stranica Grada Opuzena

 

 

Rezultati pretrage za pojam: Poziv za dostavu ponude (158 rezultat/a)

 

1.) Nabava usluga za održavanje javne rasvjete na području Grada Opuzena
2.) Sazvana VII. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena
3.) Objavljen Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”
4.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2018. godinu
5.) Poziv zainteresiranim poljoprivrednicima na radionicu
6.) Odluke o odabiru najpovoljnije ponude
7.) Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Grada Opuzena
8.) Objavljen Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2017. godinu.
9.) Gradu Opuzenu 200.000,00 kuna za uređenje javne plaže na Ušću
10.) Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
11.) Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave
12.) Gradu Opuzenu 250.000,00 kuna iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
13.) Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta
14.) Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode uzrokovane mrazom
15.) Neretvanska jegulja na kulinarskom show-u u Italiji
16.) Poziv na besplatnu radionicu “Sedam koraka do kredita”
17.) Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Grada Opuzena
18.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba Grada Opuzena za 2017. godinu
19.) Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na Izgradnji dijela sekundarne kanalizacijske mreža grada Opuzena uz kolektore br. 23 (ul. Pramtrnovo i Barake) i br. 22 (ul. Zrinjsko-frankopanska)
20.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2016. godinu
21.) Započeli radovi na Sanaciji komunalne infrastrukture na Poljani neretvanskih gusara
22.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na Sanaciji komunalne infrastrukture na Poljani neretvanskih gusara
23.) Treća radionica u okviru procesa izrade Glavnog plana razvoja turizma Klastera Neretva
24.) Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini
25.) Odlični rezultati naše škole na županijskom Lidranu 2016.
26.) Danas počinje korizma, vrijeme pripreme za najveći kršćanski blagdan – Uskrs
27.) Javni poziv za udomljavanje pasa
28.) Poziv na imenovanje radnih skupina za izradu Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
29.) Podnošenje zahtjeva za potpore po osnovi plaćene premije osiguranja na temelju Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2013-2015. godine do 20. studenoga 2015. godine
30.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, predškolskog odgoja, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2016. godinu
31.) Obavijest o upisu u program predškole
32.) Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na Sanaciji komunalne infrastrukture dijela ulice Žrtava domovinskog rata (parking prostor, javna rasvjeta, nogostup, priključak na oborinsku odvodnju, zeleni pojas) u Opuzenu.
33.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu
34.) Udruga za očuvanje neretvanske baštine iz Opuzena, ponovo je oduševila Biograđane i njihove goste
35.) Proglašena Cesta NERETVA dolina života
36.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2015. godinu
37.) Obavijest o poništenju Javnog poziva objavljenog za područje Grada Opuzena
38.) Praksa u Bruxellesu – poziv za iskaz interesa
39.) Počinje korizma, vrijeme pripreme za najveći kršćanski blagdan – Uskrs
40.) Javni poziv za podizanje trajnih nasada
41.) Osnovana tematska turistička cesta „Neretva – dolina života“
42.) Obavijest iz Službe za trošarine i posebne poreze Carinskoga ureda Ploče
43.) Podnošenje zahtjeva za potpore po osnovi plaćene premije osiguranja na temelju Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2013.-2015. godine do 17. studenog 2014. godine
44.) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s konačnim prijedlogom Zakona
45.) Obavijest zakupoprimcima državnog poljoprivrednog zemljišta
46.) Radovi na sanaciji krovišta
47.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba Grada Opuzena za 2015. godinu
48.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu komunalne opreme – kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Opuzena
49.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na Sanaciji infrastrukture pored srednje škole i gradskog parka sa dječjim i sportskim igralištem u Opuzenu
50.) Objavljen Poziv na dostavu ponuda za nabavu komunalne opreme – kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Opuzena
51.) Odlukom Fonda odobreno sufinanciranje nabave komunalne opreme
52.) Objavljen Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na Sanaciji infrastrukture pored srednje škole i gradskog parka sa dječjim i sportskim igralištem (prilazna cesta, nogostup, parking prostor, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, zeleni pojas) u Opuzenu
53.) Gradonačelnik uputio poziv: Pomozimo ugroženom stanovništvu!
54.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2014. godinu
55.) Otvorene ponude u javnom natječaju za Izgradnju II. faze kanalizacijskog sustava Grada Opuzena
56.) Raspisan natječaj za izgradnju 2. faze kanalizacijskog sustava Grada Opuzena
57.) Poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor u 2014. godini
58.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
59.) Danas počinje Korizma, 40 dana pripreme za najveći kršćanski blagdan
60.) Javni poziv za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2014. godini
61.) Objavljen Poziv na dostavu ponuda za nabavu pružanja usluge -„Izrada Idejnog i Glavnog projekta izgradnje kompostane citrusnog voća i reciklažnog dvorišta u Opuzenu“
62.) Obavijest: Poziv na osnivačku skupštinu Zajednice sportskih udruga grada Opuzena
63.) Poziv na upis u vojnu evidenciju u 2014. godini
64.) Besplatni savjeti malim i srednjim poduzetnicima
65.) 40 tisuća kuna od Ministarstva turizma
66.) Javni poziv - korisnici po osnovi plaćene premije osiguranja
67.) Javni poziv - korisnici po osnovi ulaganja u ekološku poljoprivredu
Nema rezultata pretrage stranica za pojam: Poziv za dostavu ponude
1.) Poziv na dostavu ponude
2.) Poziv za održavanje VII. sjednice Gradskog vijeća Grada Opuzena
3.) Poziv na dostavu ponude
4.) Pravilnik NN-117
5.) Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
6.) 01 Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Grada Opuzena
7.) Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opuzena
8.) Statut Grada Opuzena
9.) Poziv za odrzavanje II. sjednice Gradskog vijeća Grada Opuzena 26.07.2017
10.) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Opuzena uz kolektore 22 i 23 – dio projekta
11.) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Opuzena – ulice Zagrebačka, Zadarska i Prantrnovo – dio projekta.
12.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2017. godinu
13.) 01 Poziv za dostavu ponude
14.) 01 Poziv za dostavu ponude
15.) 02 Ponudbeni list
16.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
17.) 02 Ponudbeni list
18.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
19.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
20.) 02. Ponudbeni list
21.) 01. Poziv za dostavu ponude
22.) Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
23.) Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
24.) Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
25.) Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
26.) Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
27.) Poziv za dostavu ponude
28.) Ponudbeni list
29.) Izjava o prihvaćanju uvjeta
30.) Obrazac ponude (prilog 4)
31.) Natječajna dokumentacija
32.) Natječaj
33.) Poziv za dostavu ponude
34.) Ponudbeni list
35.) Izjava o prihvaćanju uvjeta
36.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, predškolskog odgoja, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2017. godinu
37.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, predškolskog odgoja, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2017. godinu
38.) Poziv za dostavu ponude
39.) Ponudbeni list
40.) Izjava o prihvaćanju uvjeta
41.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2016. godinu
42.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2016. godinu
43.) Poziv za dostavu ponude
44.) Ponudbeni list
45.) Izjava o prihvaćanju uvjeta
46.) Poziv za dostavu ponude
47.) Ponudbeni list
48.) Poziv za dostavu ponude
49.) Izjava o nekažnjavanju i prihvaćanju uvjeta
50.) Ponudbeni list
51.) Projektni zadatak
52.) POZIV za predlaganje Programa javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2016. godinu
53.) POZIV za predlaganje Programa javnih potreba u područjima kulture predškolskog odgoja sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2016. godinu
54.) Ponudbeni list
55.) Poziv za dostavu ponude
56.) Ponudbeni list
57.) Poziv za dostavu ponude
58.) Javna priznanja - Poziv za podnošenje prijedloga za 2015. godinu
59.) Obrazac ponude
60.) Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena
61.) Poziv za Program javnih potreba Grada Opuzena za 2015. godinu
62.) Poziv za Program javnih potreba Grada Opuzena za 2015. godinu
63.) Troškovnik - komunalna oprema
64.) Ponudbeni list - komunalna oprema
65.) Poziv na dostavu ponude
66.) PONUDBENI LIST
67.) POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
68.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2014. godinu
69.) Javna priznanja - poziv za podnosenje prijedloga 2014
70.) Poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor u 2014. godini
71.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
72.) Poziv za dostavu ponude
73.) Ponudbeni list
74.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
75.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
76.) Poziv za Program Javnih potreba Grada Opuzena za 2014. godinu

 

 Savjetovanje s javnošću
 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja
 Plan gospodarenja otpadom Grada Opuzena za razdoblje 2017. - 2022. godine

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004