Kalendar događanja   Petak, 20.10.2017

 

Pretraga stranica Grada Opuzena

 

 

Rezultati pretrage za pojam: uređenje javne plaže (90 rezultat/a)

 

1.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2018. godinu
2.) Obavijest o Natječaju za provedbu podmjere 5.2. - Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama,nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima
3.) Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Grada Opuzena
4.) Gradu Opuzenu 200.000,00 kuna za uređenje javne plaže na Ušću
5.) Raspisan natječaj za izvođenje radova na Rekonstrukciji nerazvrstane ceste NC97
6.) Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
7.) Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave
8.) VATROGASCI UPOZORAVAJU Paljenje vatre na otvorenom – spriječimo požar zajedno
9.) Najava natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“
10.) Međunarodni dan borbe protiv korupcije
11.) Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na Izgradnji dijela sekundarne kanalizacijske mreža grada Opuzena uz kolektore br. 23 (ul. Pramtrnovo i Barake) i br. 22 (ul. Zrinjsko-frankopanska)
12.) Uređenje parkinga na Rivi
13.) Započeli radovi na Sanaciji komunalne infrastrukture na Poljani neretvanskih gusara
14.) Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna DPU II. faze Poslovne zone Opuzen
15.) Raspisani natječaji za provedbu podmjere 4.1.
16.) Radovi na sanaciji komunalne infrastrukture
17.) Gradonačelnik donio odluku o lokacijama za prigodnu prodaju cvijeća
18.) Natječaj za provedbu podmjere 6.1. operacija 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
19.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, predškolskog odgoja, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2016. godinu
20.) Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na Sanaciji komunalne infrastrukture dijela ulice Žrtava domovinskog rata (parking prostor, javna rasvjeta, nogostup, priključak na oborinsku odvodnju, zeleni pojas) u Opuzenu.
21.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu
22.) Izdvojena naplata za kanalizacijski sustav
23.) Uspješno realiziran IPARD program
24.) Ulaganja u poljoprivredu za mala poljoprivredna gospodarstva
25.) Obavijest o namjeri davanja koncesije
26.) Ulaganja u poljoprivredu iz programa ruralnog razvoja RH od 2014. do 2020.
27.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba Grada Opuzena za 2015. godinu
28.) Započeli radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava
29.) Objavljen Poziv na dostavu ponuda za nabavu komunalne opreme – kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Opuzena
30.) Odlukom Fonda odobreno sufinanciranje nabave komunalne opreme
31.) Wallpeople na opuzenskom trgu
32.) Objavljen Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na Sanaciji infrastrukture pored srednje škole i gradskog parka sa dječjim i sportskim igralištem (prilazna cesta, nogostup, parking prostor, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, zeleni pojas) u Opuzenu
33.) Besplatan, atraktivan, učinkovit! Street workout od sada i u Opuzenu!
34.) Gradu Opuzenu odobren projekt u vrijednosti 610 tisuća kuna
35.) Uređenje zelenih površina
36.) Raspisan natječaj za izgradnju 2. faze kanalizacijskog sustava Grada Opuzena
37.) Obilježavanje Svjetskog dana voda
38.) Objavljen Poziv na dostavu ponuda za nabavu pružanja usluge -„Izrada Idejnog i Glavnog projekta izgradnje kompostane citrusnog voća i reciklažnog dvorišta u Opuzenu“
39.) Donesen Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
40.) Radovi pored gradskog parka ulaze u završnu fazu
41.) Gradonačelnik donio odluku o lokacijama za prigodnu prodaju cvijeća
42.) Radovi na sanaciji Gradskog parka
43.) Prikupljanje donacija za uređenje novih prostorija Kluba navijača Hajduka
44.) Obavijest o roku za podnošenje prijedloga Programa javnih potreba
1.) Odluka o komunalnom redu
2.) Statut Grada Opuzena
3.) Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Grada Opuzena
4.) 01 Poziv za dostavu ponude
5.) 01 Poziv za dostavu ponude
6.) 05 Izjava o nekaznjavanju
7.) 05 Izjava o nekaznjavanju
8.) 05 Izjava o nekaznjavanju
9.) 01. Poziv za dostavu ponude
10.) Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
11.) Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
12.) Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
13.) Tablica za sklopljene ugovore na dan 31. prosinca 2016. godine
14.) Poziv za dostavu ponude
15.) Izjava o nekažnjavanju
16.) Poziv za dostavu ponude
17.) Izjava o nekažnjavanju
18.) Poziv za dostavu ponude
19.) Izjava o nekažnjavanju
20.) Poziv za dostavu ponude
21.) Izjava o nekažnjavanju
22.) Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna DPU II. faze Poslovne zone Opuzen
23.) Poziv za dostavu ponude
24.) Izjava o nekažnjavanju
25.) Poziv za dostavu ponude
26.) Troškovnik
27.) Tehnički opis
28.) Poziv za dostavu ponude
29.) Troškovnik
30.) Tehnički opis
31.) Poziv za dostavu ponude
32.) Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Opuzena za razdoblje sječanj-prosinac 2014. godine
33.) Izjava o nekažnjavanju - komunalna oprema
34.) TROŠKOVNIK
35.) POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
36.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
37.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
38.) prijedlog plana
Nema rezultata pretrage službenog vjesnika za pojam: uređenje javne plaže

 

 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004