Kalendar događanja   Srijeda, 21.03.2018

 

Pretraga stranica Grada Opuzena

 

 

Rezultati pretrage za pojam: Gradska knjižnica Opuzen (198 rezultat/a)

 

1.) Opuzensko lito 2017.
2.) Pristigla čestitka portala gradonačelnik.hr
3.) Prigodnim programom obilježen Dan obitelji
4.) Predstavljanje knjige S NERETVE I SAVE, ogledi i zapisi o likovnosti Stjepana Šešelja u Gradskoj knjižnici Opuzen
5.) Tradicionalni Božićni koncert Gradske glazbe i klape Arija
6.) Advent u Opuzenu
7.) Gradskoj glazbi za 70. rođendan
8.) Predstavljanje knjige Ante Nadomira Tadića Šutre - "Luč Hrvata"
9.) Božićni koncert Gradske glazbe i klape Arija
10.) Advent u Opuzenu
11.) I Opuzen svijetli za Vukovar
12.) Mjesec hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici
13.) Udruga za očuvanje neretvanske baštine iz Opuzena, ponovo je oduševila Biograđane i njihove goste
14.) Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
15.) Međunarodni dan darivanja knjiga: Darujte slikovnice!
16.) Božićni koncert Gradske glazbe i klape Arija
17.) Obilježen Dan sjećanja na žrtvu Vukovara
18.) Hrvatski sabor kulture odlikovao zaslužne glazbenike Gradske glazbe Opuzen
19.) Stipe Božić predstavio knjigu K2: trijumf i tragedija
20.) Predstavljanje knjige Stipe Božića
21.) Noć knjige u Gradskoj knjižnici Opuzen
22.) Predstavljena knjiga "Sakupljači gelera" Drage Prgometa
23.) Uskršnje radionice: Svaki rad je jedinstven i neponovljiv
24.) Predstavljanje knjige "Sakupljači gelera"
25.) Dječja povorka zašarenila ulice grada
26.) Božićni koncert Gradske glazbe
27.) Najava: Kreativne radionice u Gradskoj knjižnici
28.) Dani Neretve u Zagrebu
Nema rezultata pretrage natječaja za pojam: Gradska knjižnica Opuzen
1.) Aanketni upitnik djecjeg vrtica Opuzen
2.) Natječaj, Melodije hrvatskog juga - Opuzen 2018
3.) Vodovod Opuzen - obavijest građanima
4.) Gradska knjižnica Opuzen - Financijsko izvješće 1.1. -31.12. 2017. godine
5.) Dječji vrtić Opuzen - Financijsko izvješće 1.1. - 31.12.2017.
6.) Lista prvenstva projekta
7.) 02 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja Grad Opuzen
8.) Dopis - medijima - PoYtujte naYe znakove
9.) Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća
10.) Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
11.) Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva
12.) Odluka o izmjeni Poslovnika o radu Gradskog vijeća
13.) Rješenje o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja
14.) Rješenje o izboru Povjerenstvo za javna priznanja
15.) Rješenje o izboru Povjerenstvo za statut i poslovnik
16.) Odluka o izmjeni Poslovnika o radu Gradskog vijeća
17.) Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opuzena
18.) Odluka o komunalnom redu
19.) Statut Grada Opuzena
20.) Grad Opuzen, Odluka o poebnoj regulaciji prometa
21.) Grad Opuzen Podaci o sponzorstvima i donacijama 01 06 2017
22.) Grad Opuzen Podaci o sponzorstvima i donacijama 01 06 2017
23.) Grad Opuzen Podaci o sponzorstvima i donacijama 01 06 2017
24.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2017. godinu
25.) 01 Poziv za dostavu ponude
26.) 01 Poziv za dostavu ponude
27.) 02 Ponudbeni list
28.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
29.) 05 Izjava o nekaznjavanju
30.) 06 Tehnicki opis
31.) 02 Ponudbeni list
32.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
33.) 05 Izjava o nekaznjavanju
34.) 06 Tehnicki opis
35.) 06 Tehnicki opis
36.) 05 Izjava o nekaznjavanju
37.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
38.) 02. Ponudbeni list
39.) 01. Poziv za dostavu ponude
40.) Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
41.) Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Opuzen 2017./2018.
42.) Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
43.) Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
44.) Tablica za sklopljene ugovore na dan 31. prosinca 2016. godine
45.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe MELODIJE HRVATSKOG JUGA – OPUZEN 2017.
46.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe MELODIJE HRVATSKOG JUGA – OPUZEN 2017. godine
47.) Obavijest o prodaji izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena.
48.) Gradska knjižnica Opuzen - Financijsko izvješće za 2016. godinu
49.) Gradska knjižnica Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu
50.) Dječji vrtić Opuzen - Financijsko izvješće za 2016. godinu
51.) Dječji vrtić Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu
52.) Potvrda o preuzetom financijskom izvješću proračuna grada Opuzen
53.) Financijsko izvješće grada Opuzena za razdoblje 01.01. - 31.12. 2016. godine
54.) Upute i obavijesti kandidatima
55.) Natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme
56.) Rang lista kandidata
57.) Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
58.) Natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme
59.) Upute i obavijesti kandidatima za prijam službenika
60.) Rang lista kandidata
61.) Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
62.) Upute i obavijesti kandidatima
63.) Natječaj za voditelja Sportske dvorane Grad Opuzen
64.) Poziv za dostavu ponude
65.) Ponudbeni list
66.) Obavijest o poništenju
67.) Natječajna dokumentacija
68.) Natječaj
69.) Poziv za dostavu ponude
70.) Ponudbeni list
71.) Obavijest o poništenju
72.) Prijavnica za Program javnih potreba za udruge građana
73.) Prijavnica za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja,i sporta za 2017. godinu
74.) Prijavnica za Program javnih potreba za udruge građana
75.) Prijavnica za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja,i sporta za 2017. godinu
76.) Poziv za dostavu ponude
77.) Ponudbeni list
78.) Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
79.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
80.) Poziv za dostavu ponude
81.) Ponudbeni list
82.) Zahtjev za upis djeteta u vrtić
83.) Izmjene i dopune DPU II. faze Poslovne zone Opuzen - Izvješće o javnoj raspravi
84.) Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna DPU II. faze Poslovne zone Opuzen
85.) Izmjene i dopune DPU II. faze Poslovne zone Opuzen - ODREDBE PLANA
86.) Izmjene i dopune DPU II. faze Poslovne zone Opuzen - OBRAZLOŽENJE
87.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
88.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe "Melodije hrvatskog juga" - Opuzen 2016.
89.) Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
90.) Poziv za dostavu ponude
91.) Ponudbeni list
92.) Grad Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
93.) Grad Opuzen - Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine
94.) Grad Opuzen - Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine
95.) Gradska knjižnica Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
96.) Dječji vrtić Opuzen - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
97.) Dječji vrtić Opuzen - Financijsko izvješće za 2015. godinu
98.) Dječji vrtić Opuzen - Bilješke uz Financijsko izvješće za 2015. godinu
99.) Dječji vrtić Opuzen - Bilješke uz Financijsko izvješće za 2015. godinu
100.) Gradska knjižnica Opuzen - Financijsko izvješće za 2015. godinu
101.) Gradska knjižnica Opuzen - Bilješke uz Financijsko izvješće za 2015. godinu
102.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2015. godini
103.) Poziv za dostavu ponude
104.) Ponudbeni list
105.) Projektni zadatak
106.) Ponudbeni list
107.) Troškovnik
108.) Tehnički opis
109.) Poziv za dostavu ponude
110.) Ponudbeni list
111.) Troškovnik
112.) Tehnički opis
113.) Poziv za dostavu ponude
114.) Zahtjev za upis djeteta u vrtić
115.) Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
116.) Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
117.) Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
118.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe "Melodije hrvatskog juga" - Opuzen 2015.
119.) Obrazac ponude
120.) Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena
121.) Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Opuzena za razdoblje sječanj-prosinac 2014. godine
122.) Program radionice - Opuzen, 6. i 9.3.2015. godine
123.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2014. godini
124.) Program opuzenskih maškara 2015.
125.) Prijavnica za Program javnih potreba u području udruga građana Grada Opuzena za 2015. godinu
126.) Prijavnica za za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja, i sporta za 2015. godinu
127.) PRIJAVNICA za Program javnih potreba za udruge građana
128.) PRIJAVNICA za Program javnih potreba u predškolskom odgoju,sportu, kulturi i tehni
129.) Ponudbeni list - komunalna oprema
130.) PONUDBENI LIST
131.) TROŠKOVNIK
132.) POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
133.) PRIVREMENI NESLUŽBENI REZULTATI ZA IZBOR ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT - GRAD OPUZEN
134.) Grad Opuzen - Rješenje za biračka mjesta
135.) Zahtjev za upis djeteta u vrtić
136.) Upitnik - Stanari
137.) Upitnik - kućanstva
138.) Program obilježavanja Svjetskog dana voda
139.) Prijava poreza na kuću za odmor - Grad Opuzen - Obrazac
140.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe "Melodije hrvatskog juga" - Opuzen 2014.
141.) Ponudbeni list
142.) Program 230-og izdanja opuzenskih maškara
143.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
144.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
145.) Čistoća Opuzen d.o.o. - Donacije i sponzorstva
146.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2013. godini
147.) Zahvalnica Osnovnoj školi Opuzen

 

 Savjetovanje s javnošću
 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja
 Plan gospodarenja otpadom Grada Opuzena za razdoblje 2017. - 2022. godine

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004