Kalendar događanja   Srijeda, 25.04.2018

 

Pretraga stranica Grada Opuzena

 

 

Rezultati pretrage za pojam: Javni poziv (119 rezultat/a)

 

1.) Sazvana VIII. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena
2.) Nabava usluga za održavanje javne rasvjete na području Grada Opuzena
3.) Sazvana VII. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena
4.) PARTNERSKO VIJEĆE Gradovima i Općinama odobreni projekti vrijedni 3,2 milijuna kuna
5.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2018. godinu
6.) Poziv zainteresiranim poljoprivrednicima na radionicu
7.) Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Grada Opuzena
8.) Objavljen Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2017. godinu.
9.) Objavljeni Natječaji izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Opuzena
10.) Gradu Opuzenu 250.000,00 kuna iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
11.) Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na Festivalu zabavne glazbe MELODIJE HRVATSKOG JUGA – OPUZEN 2017.
12.) Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode uzrokovane mrazom
13.) Poziv na besplatnu radionicu “Sedam koraka do kredita”
14.) Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Grada Opuzena
15.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba Grada Opuzena za 2017. godinu
16.) Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na Izgradnji dijela sekundarne kanalizacijske mreža grada Opuzena uz kolektore br. 23 (ul. Pramtrnovo i Barake) i br. 22 (ul. Zrinjsko-frankopanska)
17.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2016. godinu
18.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na Sanaciji komunalne infrastrukture na Poljani neretvanskih gusara
19.) Izvješće o javnoj raspravi
20.) Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini
21.) Odlični rezultati naše škole na županijskom Lidranu 2016.
22.) Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna DPU II. faze Poslovne zone Opuzen
23.) Danas počinje korizma, vrijeme pripreme za najveći kršćanski blagdan – Uskrs
24.) Javni poziv za udomljavanje pasa
25.) Poziv na imenovanje radnih skupina za izradu Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
26.) Podnošenje zahtjeva za potpore po osnovi plaćene premije osiguranja na temelju Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2013-2015. godine do 20. studenoga 2015. godine
27.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, predškolskog odgoja, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2016. godinu
28.) Obavijest o upisu u program predškole
29.) Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na Sanaciji komunalne infrastrukture dijela ulice Žrtava domovinskog rata (parking prostor, javna rasvjeta, nogostup, priključak na oborinsku odvodnju, zeleni pojas) u Opuzenu.
30.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu
31.) Izdvojena naplata za kanalizacijski sustav
32.) Udruga za očuvanje neretvanske baštine iz Opuzena, ponovo je oduševila Biograđane i njihove goste
33.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2015. godinu
34.) Obavijest o poništenju Javnog poziva objavljenog za područje Grada Opuzena
35.) Praksa u Bruxellesu – poziv za iskaz interesa
36.) Počinje korizma, vrijeme pripreme za najveći kršćanski blagdan – Uskrs
37.) Javni poziv za podizanje trajnih nasada
38.) Obavijest iz Službe za trošarine i posebne poreze Carinskoga ureda Ploče
39.) Podnošenje zahtjeva za potpore po osnovi plaćene premije osiguranja na temelju Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2013.-2015. godine do 17. studenog 2014. godine
40.) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s konačnim prijedlogom Zakona
41.) Obavijest zakupoprimcima državnog poljoprivrednog zemljišta
42.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba Grada Opuzena za 2015. godinu
43.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu komunalne opreme – kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Opuzena
44.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na Sanaciji infrastrukture pored srednje škole i gradskog parka sa dječjim i sportskim igralištem u Opuzenu
45.) Objavljen Poziv na dostavu ponuda za nabavu komunalne opreme – kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Opuzena
46.) Odlukom Fonda odobreno sufinanciranje nabave komunalne opreme
47.) Objavljen Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na Sanaciji infrastrukture pored srednje škole i gradskog parka sa dječjim i sportskim igralištem (prilazna cesta, nogostup, parking prostor, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, zeleni pojas) u Opuzenu
48.) Gradonačelnik uputio poziv: Pomozimo ugroženom stanovništvu!
49.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2014. godinu
50.) Raspisan natječaj za izgradnju 2. faze kanalizacijskog sustava Grada Opuzena
51.) Poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor u 2014. godini
52.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
53.) Priopćenje Grada Opuzena povodom teksta objavljenog u Slobodnoj Dalmaciji, dana 08. ožujka 2014. godine, pod naslovom „Gradonačelnik Opuzena prvi po kilometraži“
54.) Danas počinje Korizma, 40 dana pripreme za najveći kršćanski blagdan
55.) Javni poziv za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2014. godini
56.) Objavljen Poziv na dostavu ponuda za nabavu pružanja usluge -„Izrada Idejnog i Glavnog projekta izgradnje kompostane citrusnog voća i reciklažnog dvorišta u Opuzenu“
57.) Obavijest: Poziv na osnivačku skupštinu Zajednice sportskih udruga grada Opuzena
58.) Poziv na upis u vojnu evidenciju u 2014. godini
59.) Besplatni savjeti malim i srednjim poduzetnicima
60.) Javni poziv - korisnici po osnovi plaćene premije osiguranja
61.) Javni poziv - korisnici po osnovi ulaganja u ekološku poljoprivredu
62.) Obavijest o Javnoj raspravi
Nema rezultata pretrage natječaja za pojam: Javni poziv
1.) Poziv za održavanje VIII. sjednice Gradskog vijeća Grada Opuzena
2.) Poziv na dostavu ponude
3.) Poziv za održavanje VII. sjednice Gradskog vijeća Grada Opuzena
4.) Poziv na dostavu ponude
5.) Pravilnik NN-117
6.) 01 Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Grada Opuzena
7.) Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opuzena
8.) Odluka o komunalnom redu
9.) Poziv za odrzavanje II. sjednice Gradskog vijeća Grada Opuzena 26.07.2017
10.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2017. godinu
11.) 01 Poziv za dostavu ponude
12.) 01 Poziv za dostavu ponude
13.) 01. Poziv za dostavu ponude
14.) Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
15.) Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
16.) Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
17.) Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
18.) Poziv za dostavu ponude
19.) Natječajna dokumentacija
20.) Natječaj
21.) Poziv za dostavu ponude
22.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, predškolskog odgoja, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2017. godinu
23.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, predškolskog odgoja, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2017. godinu
24.) Poziv za dostavu ponude
25.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2016. godinu
26.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2016. godinu
27.) Poziv za dostavu ponude
28.) Poziv za dostavu ponude
29.) Poziv za dostavu ponude
30.) POZIV za predlaganje Programa javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2016. godinu
31.) POZIV za predlaganje Programa javnih potreba u područjima kulture predškolskog odgoja sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2016. godinu
32.) Poziv za dostavu ponude
33.) Poziv za dostavu ponude
34.) Javna priznanja - Poziv za podnošenje prijedloga za 2015. godinu
35.) Poziv za Program javnih potreba Grada Opuzena za 2015. godinu
36.) Poziv za Program javnih potreba Grada Opuzena za 2015. godinu
37.) Poziv na dostavu ponude
38.) POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
39.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2014. godinu
40.) Javna priznanja - poziv za podnosenje prijedloga 2014
41.) Poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor u 2014. godini
42.) Poziv za dostavu ponude
43.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
44.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
45.) Poziv za Program Javnih potreba Grada Opuzena za 2014. godinu

 

 Savjetovanje s javnošću
 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja
 Plan gospodarenja otpadom Grada Opuzena za razdoblje 2017. - 2022. godine

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004