Kalendar događanja   Srijeda, 25.04.2018

 

Pretraga stranica Grada Opuzena

 

 

Rezultati pretrage za pojam: Odluka (110 rezultat/a)

 

1.) Sazvana VIII. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena
2.) Gradu Opuzenu odobrena sredstva potpore za izradu Strateškog plana razvoja turizma
3.) Savjetovanje s javnošću
4.) Odluka o prihvatljivosti za „Rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC97 – Jasenska“
5.) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem Odluka o prihvatljivosti
6.) Odluka o posebnoj regulaciji prometa
7.) Odluke o odabiru najpovoljnije ponude
8.) Odluka o nabavci besplatnih obveznih školskih udžbenika
9.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
10.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
11.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na Sanaciji komunalne infrastrukture na Poljani neretvanskih gusara
12.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
13.) Obavijest o pokretanju III. izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Grada Opuzena
14.) Grad Opuzen zaprimio ”Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava” u okviru Mjere 7, Programa ruralnog razvoja RH, podmjere 7.1., operacije 7.1.1. - ”Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave"
15.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
16.) Nastavak provedbe privremenih izvanrednih mjera potpore za proizvođače voća i povrća
17.) Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
18.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu komunalne opreme – kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Opuzena
19.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na Sanaciji infrastrukture pored srednje škole i gradskog parka sa dječjim i sportskim igralištem u Opuzenu
20.) Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske; obavijest i Objava biračima
21.) Poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor u 2014. godini
22.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
23.) Dan Međunarodnog priznanja Republike Hrvatske
24.) Za LAG Neretva odobreno 900 tisuća kuna
Nema rezultata pretrage natječaja za pojam: Odluka
1.) Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva Grada Opuzena u postupcima jednostavne nabave za 2018. godinu
2.) Odluka- stručno povjerenstvo 2018. godina
3.) Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude
4.) Odluka o početku postupka jednostavne nabave
5.) Pravilnik NN-117
6.) Odluka o izmjeni Poslovnika o radu Gradskog vijeća
7.) Odluka o izmjeni Poslovnika o radu Gradskog vijeća
8.) Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opuzena
9.) Odluka o komunalnom redu
10.) Statut Grada Opuzena
11.) Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva Grada Opuzena u postupcima jednostavne nabave za 2017 godinu
12.) Grad Opuzen, Odluka o poebnoj regulaciji prometa
13.) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Opuzena uz kolektore 22 i 23 – dio projekta
14.) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Opuzena – ulice Zagrebačka, Zadarska i Prantrnovo – dio projekta.
15.) Odluka o nabavci besplatnih obveznih školskih udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija
16.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
17.) 05 Izjava o nekaznjavanju
18.) 05 Izjava o nekaznjavanju
19.) 05 Izjava o nekaznjavanju
20.) Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
21.) Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
22.) Odluka o proglašenju elementarne nepogode mraz
23.) Odluka o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2016. godinu
24.) Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Grada Opuzena
25.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2016. godinu
26.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2016. godinu
27.) Odluka o izmjeni Socijalnog programa Grada Opuzena za 2016. godinu
28.) Odluka o Proračunu Grada Opuzena za 2017. godinu s projekcijom za razdoblje 2018.-2019.
29.) Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opuzena za 2017. godinu
30.) Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2016. godinu
31.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Opuzena za 2016. godinu
32.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
33.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
34.) Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
35.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen
36.) Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
37.) Odluka o izvršenju Proračuna Grada Opuzena za 2016. godinu
38.) Odluka o Proračunu Grada Opuzena za 2016. godinu s projekcijom za razdoblje od 2017. - 2018. godine
39.) Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2015. godinu
40.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Opuzena za 2015. godinu
41.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2015. godinu
42.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2015. godinu
43.) Odluka o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Opuzena za 2015. godinu
44.) Odluka o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2015. godinu
45.) Odluka o izmjeni Socijalnog programa Grada Opuzena za 2015. godinu
46.) Odluka o isplati
47.) Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
48.) Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena
49.) Odluka o načinu uvjetima i postupku raspolaganja imovinom na području Grada Opuzena
50.) Odluka o izmjeni programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2014. godinu
51.) Odluka o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Opuzena za 2014. godinu
52.) Odluka o izmjeni programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2014. godinu
53.) Odluka o izmjeni programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2014. godinu
54.) Odluka o izmjeni socijalnog programa Grada Opuzena za 2014. godinu
55.) Odluka o izvršenju Proračuna za 2015. godinu
56.) Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2014. godinu
57.) 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu - Službeni glasnik Grada Opuzena br. 1/14
58.) 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu- Službeni glasnik Grada Opuzena br. 3/12
59.) 2. Odluka o komunalnom doprinosu - Službeni glasnik Grada Opuzena br. 1/12
60.) 1. Odluka o komunalnom doprinosu - Neretvanski glasnik br. 1/07
61.) Odluka o porezima Grada Opuzena
62.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
63.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
64.) Odluka o udruživanju ZSUGO
65.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013. godinu
66.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013
67.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013
68.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013
69.) Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2013. godinu
70.) Odluka o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2013. godinu
71.) Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Opuzena u 2013. godini
72.) Odluka o izmjeni Programa za održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Opuzena u 2013
73.) Odluka o izmjeni Socijalnog programa za 2013. godinu
74.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna za 2013
75.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna za 2013. godinu
76.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna za 2013
77.) Odluka o Izmjenama i dopunama proračuna Grada Opuzena za 2013. godinu i projekcije za razdoblje 2014.-2015.
78.) Odluka o izvršenju proračuna za 2014. godinu
Nema rezultata pretrage službenog vjesnika za pojam: Odluka

 

 Savjetovanje s javnošću
 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja
 Plan gospodarenja otpadom Grada Opuzena za razdoblje 2017. - 2022. godine

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004