Kalendar događanja   Srijeda, 25.04.2018

 

Pretraga stranica Grada Opuzena

 

 

Rezultati pretrage za pojam: Odluke o odabiru najpovoljnije ponude (132 rezultat/a)

 

1.) Sazvana VIII. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena
2.) Gradu Opuzenu odobrena sredstva potpore za izradu Strateškog plana razvoja turizma
3.) Potpisan Ugovor o financiranju projekta „Rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC97 – Jasenska“
4.) Nabava usluga za održavanje javne rasvjete na području Grada Opuzena
5.) Sazvana VII. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena
6.) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem Odluka o prihvatljivosti
7.) Savjetovanje s javnošću
8.) Odluke o odabiru najpovoljnije ponude
9.) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
10.) Objavljen Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2017. godinu.
11.) Čestitka gradonačelnika povodom Dana državnosti
12.) Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost
13.) Gradu Opuzenu 200.000,00 kuna za uređenje javne plaže na Ušću
14.) Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
15.) Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave
16.) VATROGASCI UPOZORAVAJU Paljenje vatre na otvorenom – spriječimo požar zajedno
17.) Neretvanska jegulja na kulinarskom show-u u Italiji
18.) Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
19.) Nastupanje zimskih uvjeta na cestama
20.) Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Grada Opuzena
21.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2016. godinu
22.) Započeli radovi na Sanaciji komunalne infrastrukture na Poljani neretvanskih gusara
23.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na Sanaciji komunalne infrastrukture na Poljani neretvanskih gusara
24.) Na snazi su posebne mjere zaštite od požara
25.) Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini
26.) Grad Opuzen zaprimio ”Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava” u okviru Mjere 7, Programa ruralnog razvoja RH, podmjere 7.1., operacije 7.1.1. - ”Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave"
27.) Mjesec hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici
28.) Podnošenje zahtjeva za potpore po osnovi plaćene premije osiguranja na temelju Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2013-2015. godine do 20. studenoga 2015. godine
29.) Ruka pomoći za neretvansku djecu
30.) Nastavak provedbe privremenih izvanrednih mjera potpore za proizvođače voća i povrća
31.) Uspješno realiziran IPARD program
32.) Čestitka gradonačelnika povodom Dana državnosti
33.) Proglašena Cesta NERETVA dolina života
34.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2015. godinu
35.) Javni poziv za podizanje trajnih nasada
36.) Osnovana tematska turistička cesta „Neretva – dolina života“
37.) Podnošenje zahtjeva za potpore po osnovi plaćene premije osiguranja na temelju Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2013.-2015. godine do 17. studenog 2014. godine
38.) Nastupanje zimskih uvjeta na cestama
39.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu komunalne opreme – kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Opuzena
40.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na Sanaciji infrastrukture pored srednje škole i gradskog parka sa dječjim i sportskim igralištem u Opuzenu
41.) Odlukom Fonda odobreno sufinanciranje nabave komunalne opreme
42.) Otvorene ponude u javnom natječaju za Izgradnju II. faze kanalizacijskog sustava Grada Opuzena
43.) Poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor u 2014. godini
44.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
45.) Započinju isplate izravnih plaćanja poljoprivrednicima
46.) Kakvu budućnost želite?
47.) 40 tisuća kuna od Ministarstva turizma
48.) Javni poziv - korisnici po osnovi plaćene premije osiguranja
49.) Javni poziv - korisnici po osnovi ulaganja u ekološku poljoprivredu
50.) Obavijest o Javnoj raspravi
Nema rezultata pretrage natječaja za pojam: Odluke o odabiru najpovoljnije ponude
1.) Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude
2.) Poziv na dostavu ponude
3.) Poziv na dostavu ponude
4.) Pravilnik NN-117
5.) Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opuzena
6.) Odluka o komunalnom redu
7.) Statut Grada Opuzena
8.) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Opuzena uz kolektore 22 i 23 – dio projekta
9.) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Opuzena – ulice Zagrebačka, Zadarska i Prantrnovo – dio projekta.
10.) Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2017. godinu
11.) 01 Poziv za dostavu ponude
12.) 01 Poziv za dostavu ponude
13.) 02 Ponudbeni list
14.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
15.) 02 Ponudbeni list
16.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
17.) 04 Izjava o prihvacanju opcih i posebnih uvjeta
18.) 02. Ponudbeni list
19.) 01. Poziv za dostavu ponude
20.) Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
21.) Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
22.) Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
23.) Obavijest o prodaji izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena.
24.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Opuzena za 2016. godinu
25.) Upute i obavijesti kandidatima
26.) Poziv za dostavu ponude
27.) Ponudbeni list
28.) Obrazac ponude (prilog 4)
29.) Natječajna dokumentacija
30.) Natječaj
31.) Poziv za dostavu ponude
32.) Ponudbeni list
33.) Prijavnica za Program javnih potreba za udruge građana
34.) Prijavnica za Program javnih potreba za udruge građana
35.) Poziv za dostavu ponude
36.) Ponudbeni list
37.) Poziv za dostavu ponude
38.) Ponudbeni list
39.) Poziv za dostavu ponude
40.) Ponudbeni list
41.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Opuzena za 2015. godinu
42.) Poziv za dostavu ponude
43.) Izjava o nekažnjavanju i prihvaćanju uvjeta
44.) Ponudbeni list
45.) Projektni zadatak
46.) Ponudbeni list
47.) Poziv za dostavu ponude
48.) Ponudbeni list
49.) Poziv za dostavu ponude
50.) Obrazac ponude
51.) Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena
52.) Prijavnica za Program javnih potreba u području udruga građana Grada Opuzena za 2015. godinu
53.) PRIJAVNICA za Program javnih potreba za udruge građana
54.) Troškovnik - komunalna oprema
55.) Ponudbeni list - komunalna oprema
56.) Poziv na dostavu ponude
57.) PONUDBENI LIST
58.) POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
59.) 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu - Službeni glasnik Grada Opuzena br. 1/14
60.) 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu- Službeni glasnik Grada Opuzena br. 3/12
61.) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
62.) Poziv za dostavu ponude
63.) Ponudbeni list
64.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
65.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
66.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna za 2013
67.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna za 2013. godinu
68.) Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna za 2013
69.) Čistoća Opuzen d.o.o. - Donacije i sponzorstva
70.) Vodovod Opuzen d.o.o. - Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2013. godini

 

 Savjetovanje s javnošću
 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja
 Plan gospodarenja otpadom Grada Opuzena za razdoblje 2017. - 2022. godine

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004