Kalendar događanja   Srijeda, 21.03.2018

 

Pretraga stranica Grada Opuzena

 

 

Rezultati pretrage za pojam: uređenje javne plaže (98 rezultat/a)

 

1.) Potpisan Ugovor o financiranju projekta „Rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC97 – Jasenska“
2.) Nabava usluga za održavanje javne rasvjete na području Grada Opuzena
3.) Natječaj za tip operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”
4.) Savjetovanje s javnošću
5.) Odluka o prihvatljivosti za „Rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC97 – Jasenska“
6.) Savjetovanje s javnošću
7.) Predstavljen Idejni projekt obnove državne ceste D9 – Opuzen – petlja Opuzen/D8
8.) Savjetovanje s javnošću
9.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2018. godinu
10.) Obavijest o Natječaju za provedbu podmjere 5.2. - Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama,nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima
11.) Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Grada Opuzena
12.) Gradu Opuzenu 200.000,00 kuna za uređenje javne plaže na Ušću
13.) Raspisan natječaj za izvođenje radova na Rekonstrukciji nerazvrstane ceste NC97
14.) Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
15.) Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave
16.) VATROGASCI UPOZORAVAJU Paljenje vatre na otvorenom – spriječimo požar zajedno
17.) Najava natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“
18.) Međunarodni dan borbe protiv korupcije
19.) Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na Izgradnji dijela sekundarne kanalizacijske mreža grada Opuzena uz kolektore br. 23 (ul. Pramtrnovo i Barake) i br. 22 (ul. Zrinjsko-frankopanska)
20.) Uređenje parkinga na Rivi
21.) Započeli radovi na Sanaciji komunalne infrastrukture na Poljani neretvanskih gusara
22.) Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna DPU II. faze Poslovne zone Opuzen
23.) Raspisani natječaji za provedbu podmjere 4.1.
24.) Radovi na sanaciji komunalne infrastrukture
25.) Gradonačelnik donio odluku o lokacijama za prigodnu prodaju cvijeća
26.) Natječaj za provedbu podmjere 6.1. operacija 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
27.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, predškolskog odgoja, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2016. godinu
28.) Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na Sanaciji komunalne infrastrukture dijela ulice Žrtava domovinskog rata (parking prostor, javna rasvjeta, nogostup, priključak na oborinsku odvodnju, zeleni pojas) u Opuzenu.
29.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu
30.) Izdvojena naplata za kanalizacijski sustav
31.) Uspješno realiziran IPARD program
32.) Ulaganja u poljoprivredu za mala poljoprivredna gospodarstva
33.) Obavijest o namjeri davanja koncesije
34.) Ulaganja u poljoprivredu iz programa ruralnog razvoja RH od 2014. do 2020.
35.) Poziv za predlaganje Programa javnih potreba Grada Opuzena za 2015. godinu
36.) Započeli radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava
37.) Objavljen Poziv na dostavu ponuda za nabavu komunalne opreme – kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Opuzena
38.) Odlukom Fonda odobreno sufinanciranje nabave komunalne opreme
39.) Wallpeople na opuzenskom trgu
40.) Objavljen Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na Sanaciji infrastrukture pored srednje škole i gradskog parka sa dječjim i sportskim igralištem (prilazna cesta, nogostup, parking prostor, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, zeleni pojas) u Opuzenu
41.) Besplatan, atraktivan, učinkovit! Street workout od sada i u Opuzenu!
42.) Gradu Opuzenu odobren projekt u vrijednosti 610 tisuća kuna
43.) Uređenje zelenih površina
44.) Raspisan natječaj za izgradnju 2. faze kanalizacijskog sustava Grada Opuzena
45.) Obilježavanje Svjetskog dana voda
46.) Objavljen Poziv na dostavu ponuda za nabavu pružanja usluge -„Izrada Idejnog i Glavnog projekta izgradnje kompostane citrusnog voća i reciklažnog dvorišta u Opuzenu“
47.) Donesen Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
48.) Radovi pored gradskog parka ulaze u završnu fazu
49.) Gradonačelnik donio odluku o lokacijama za prigodnu prodaju cvijeća
50.) Radovi na sanaciji Gradskog parka
51.) Prikupljanje donacija za uređenje novih prostorija Kluba navijača Hajduka
52.) Obavijest o roku za podnošenje prijedloga Programa javnih potreba
Nema rezultata pretrage natječaja za pojam: uređenje javne plaže
1.) Pravilnik NN-117
2.) Odluka o komunalnom redu
3.) Statut Grada Opuzena
4.) Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Grada Opuzena
5.) 01 Poziv za dostavu ponude
6.) 01 Poziv za dostavu ponude
7.) 05 Izjava o nekaznjavanju
8.) 05 Izjava o nekaznjavanju
9.) 05 Izjava o nekaznjavanju
10.) 01. Poziv za dostavu ponude
11.) Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
12.) Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
13.) Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
14.) Tablica za sklopljene ugovore na dan 31. prosinca 2016. godine
15.) Poziv za dostavu ponude
16.) Izjava o nekažnjavanju
17.) Poziv za dostavu ponude
18.) Izjava o nekažnjavanju
19.) Poziv za dostavu ponude
20.) Izjava o nekažnjavanju
21.) Poziv za dostavu ponude
22.) Izjava o nekažnjavanju
23.) Objava Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna DPU II. faze Poslovne zone Opuzen
24.) Poziv za dostavu ponude
25.) Izjava o nekažnjavanju
26.) Poziv za dostavu ponude
27.) Troškovnik
28.) Tehnički opis
29.) Poziv za dostavu ponude
30.) Troškovnik
31.) Tehnički opis
32.) Poziv za dostavu ponude
33.) Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Opuzena za razdoblje sječanj-prosinac 2014. godine
34.) Izjava o nekažnjavanju - komunalna oprema
35.) TROŠKOVNIK
36.) POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
37.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
38.) Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena
Nema rezultata pretrage službenog vjesnika za pojam: uređenje javne plaže

 

 Savjetovanje s javnošću
 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja
 Plan gospodarenja otpadom Grada Opuzena za razdoblje 2017. - 2022. godine

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004