Kalendar događanja   Subota, 24.03.2018

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj, Grad Opuzen je, sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), dana 10. travnja 2017. godine s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim subjektima za postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC97 - Jasenska, na svojim službenim stranicama objavio opis predmeta nabave, tehničke specifikacije predmeta nabave, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Naručitelj, Grad Opuzen je, sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), dana 10. travnja 2017. godine s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim subjektima za postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC97 - Jasenska, na svojim službenim stranicama objavio opis predmeta nabave, tehničke specifikacije predmeta nabave, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora.

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje u trajanju od 5 (pet) dana, Naručitelj nije zaprimio upite, primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata vezano uz dokumentaciju koja je stavljena na raspolaganje za predmetni postupak javne nabave.

Naručitelj Grad Opuzen će cjelokupnu dokumentaciju o nabavi za predmet nabave „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste   NC97 - Jasenska“ objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da istu preuzmu putem  EOJN RH.

Gradonačelnik

Ivo Mihaljević

 

 

1.)Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
  Preuzmite sve dokumente

 

 Savjetovanje s javnošću
 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja
 Plan gospodarenja otpadom Grada Opuzena za razdoblje 2017. - 2022. godine

Vremenska prognoza

DatumIkonaPr. temp.TlakVlaga

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Još novosti

  Sve novosti

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004