Kalendar događanja   Petak, 20.04.2018

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave

Naručitelj, Grad Opuzen, planira pokrenuti postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - NC97 – Jasenska.

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave

  • Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - NC97 - Jasenska 

Naručitelj, Grad Opuzen, planira pokrenuti postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - NC97 – Jasenska.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), Naručitelj ovim putem, dana 10. travnja 2017. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije predmeta nabave,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude i
  • posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije na mrežnim stranicama Naručitelja www.opuzen.hr.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu elektroničke pošte: opuzen@opuzen.hr.

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam)  dana od završetka savjetovanja objaviti na svojim mrežnim stranicama www.opuzen.hr.

 

Gradonačelnik

Ivo Mihaljević

 

 

1.)Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
2.)Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
  Preuzmite sve dokumente

 

 Savjetovanje s javnošću
 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja
 Plan gospodarenja otpadom Grada Opuzena za razdoblje 2017. - 2022. godine

Vremenska prognoza

DatumIkonaPr. temp.TlakVlaga

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Još novosti

  Sve novosti

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004