Kalendar događanja   Utorak, 19.06.2018

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2018. godinu

Grad Opuzen, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1, i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o sportu (“Narodne novine" broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 32. i 33, Zakona o udrugama (“Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17) objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2018. godinu

Grad Opuzen, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1, i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o sportu (“Narodne novine" broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 32. i 33, Zakona o udrugama (“Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17) objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2018. godinu

Javne potrebe u području kulture, spona i udruga građana (u daljnjem tekstu: javne potrebe), za koje se sredstva osiguravaju, prema financijskim mogućnostima, iz Proračuna Grada Opuzana jesu djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Opuzen koje se Programom utvrde kao javne potrebe.

U Program jamih potreba Grada Upuzcnn rn 20114. godinu u skladu sa Zakonom uvrstit će se:

— u području kulture — udruge u kulturi i druge organizacije u kulturi koje su od interesa za Grad Opuzen kao i onih utvrđenih zakonom; program lilmske djelatnosti, prezentacije filmske i videoprodukcije; održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, akcije i manifestacije likovne i muzejsko — galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva; akcije i manifestacije u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti te programi kazališta prema Zakonu o kazalištima; programi unapređenja i muzejsko-galerijske djelatnosti; programi medunarodne kulturne suradnje; multimedijski projekti koji promoviraju i prezentiraju Grad Opuzen u zemlji i inozemstvu; programi poticanja i razvitka kuburno—umjetničkog amaterizma,

- u području sporta - sufinanciranje Zakonom propisanih programskih djelatnosti udruga i zajednica u sportu na razini Grada Opuzena,

- u području udruga građana — sufinanciranje programskih djelatnosti veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, programi udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno-karitativnih udruga, programi udruga mladih i udruga za djecu i mlade, programi udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava, programi strukovnih udruga, te programi udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine.

Poziv i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti putem slijedeće pveznice u kategoriji Natječaji i pozivi:

 

 

 Savjetovanje s javnošću
 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja
 Plan gospodarenja otpadom Grada Opuzena za razdoblje 2017. - 2022. godine

Vremenska prognoza

DatumIkonaPr. temp.TlakVlaga

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Još novosti

  Sve novosti

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004