Kalendar događanja   Utorak, 11.12.2018

Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje s javnošću na području Grada Opuzena otvoreno je od 22. siječnja do 30. siječnja 2018. godine.

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području grada Opuzena, a odnose se na područje djelatnosti pod samoupravnim djelovanjem Grada (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša i drugo).

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Više možete saznati putem slijedeće poveznice:

Putem navedene poveznice možete preuzeti:

  • Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Opuzena te potrebne Obrazce za sudjelovanje u savjetovanju. Savjetovanje s javnošću vezano otvoreno je od 22. siječnja do 30. siječnja 2018. godine.
  • Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području grada Opuzena te potrebne Obrazce za sudjelovanje u savjetovanju. Savjetovanje s javnošću vezano otvoreno je od 22. siječnja do 30. siječnja 2018. godine.
  • Pravilnik o uvjetima stipendiranja studenata Grada Opuzena te potrebne Obrazce za sudjelovanje u savjetovanju. Savjetovanje s javnošću vezano otvoreno je od 22. siječnja do 30. siječnja 2018. godine.
  • Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2018. do 2020. godine te potrebne Obrazce za sudjelovanje u savjetovanju. Savjetovanje s javnošću vezano otvoreno je od 22. siječnja do 30. siječnja 2018. godine.

 

 Savjetovanje s javnošću
 Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
 Proračun Grada Opuzena
 Javna nabava
 Gradsko vijeće
 Natječaji, zakupi i javni pozivi
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Pravo na pristup informacijama
 Javne potrebe u kulturi i sportu
 Socijalni program
 Komunalne djelatnosti
 Prostorno uređenje i gradnja
 Plan gospodarenja otpadom Grada Opuzena za razdoblje 2017. - 2022. godine

Vremenska prognoza

DatumIkonaPr. temp.TlakVlaga

Anketa

U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

  komunalno uređenje

  sport

  kulturu

  socijalni program

  gospodarstvo

 

    Rezultati

Još novosti

  Sve novosti

Korisni linkovi

Kontakt info

Grad Opuzen
 Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
  Dubrovačko-neretvanska županija
  Telefon: +385 20 671 139
  Fax: +385 20 672 059
  E-mail: opuzen@opuzen.hr
  MB: 02774275
  OIB: 31464373259
  IBAN: HR0223400091830600004