Obavještavaju se potrošači na području Grada Opuzena kako će se u sklopu sanacije glavnih ventila u Mandarinskoj ulici isključiti voda dana 21.02.2019. u 07:30 sati. Potrošači će bez vode ostati do 20:00 sati, te molimo potrošače da pripreme dovoljno zaliha vode. Vode neće biti na područjima: Pinovac, poduzetnička zona, Jasenska, Prag, centar Opuzen. U pripremi je dostupno vatrogasno vozilo koje će prema pozivu dostavljati vodu. Za potrebe dostave vode vatrogasnim vozilo molimo da kontaktirate tel. broj 020/671-021 ili broj mobitela 098/345-404.

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s institucijama u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova, kao nositelj politike ravnomjernog regionalnoga razvoja u Republici Hrvatskoj i tijekom 2019. godine organizira informativno-edukativna događanja pod nazivom „Regionalni dani EU fondova“. Putem brojnih događaja koji će biti organizirani u ukupno 30 gradova diljem Hrvatske, šira javnost i svi zainteresirani pojedinci, na razumljiv i pristupačan način moći će dobiti informacije o svim mogućnostima financiranja iz fondova Europske unije.

Besplatne edukacije namijenjene svim građanima zainteresiranima za mogućnosti korištenja EU fondova održale su se 15. veljače 2019. u Gradskoj vijećnici Grada Opuzena (Trg kralja Tomislava 1). Događaj su pozdravnim govorima otvorili g. Ivo Mihaljević, gradonačelnik Opuzena i g. Velimir Žunac, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Po završetku uvodnih govora održala se panel diskusija „Razvoj Opuzena kroz fondove Europske unije“ na kojoj su sudjelovali Ivo Mihaljević, gradonačelnik Opuzena; Ivana Filipović, ravnateljica Srednje tehničke i poljoprivredne škole u Opuzenu i Mihovil Štimac, ravnatelj Doma zdravlja Metković.

Izvođenje radova na ovom projektu započelo je u svibnju, a završeno u studenom 2018. godine. Radovi na rekonstrukciji ceste bili su praćeni velikim poteškoćama, ali uz suradnju svih sudionika u projektu došlo se do kvalitetnog konačnog rješenja predloženim načinom saniranja posteljice nedovoljne nosivosti, što je bio uzrok svih neočekivanih problema.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.462.194,71 kuna, što uključuje izvođenje radova, stručni nadzor i projektnu dokumentaciju. Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Program ruralnog razvoja 2014. – 2020. Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH.
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt „Izgradnja i opremanja reciklažnog dvorišta u Opuzenu“ prijavljen je na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“, KK.06.3.1.03 dana 15. prosinca 2018. godine. Reciklažno dvorište će se graditi na česticama k.č.z. 386/8, 574/1. k.o. Opuzen I, a Republika Hrvatska Odlukom je darovala Gradu Opuzenu kat.čest. 574/1 k.o. Opuzen I, te je ministar, dr.sc. Goran Marić potpisao Ugovor o darovanju s gradonačelnikom Ivom Mihaljevićem.

Projektni prijedlog uključuje gradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Opuzenu te provedbu pratećih informativno – edukacijskih aktivnosti namijenjenih povećanju razine svijesti i odgovornog ponašanja lokalnog stanovništva u postupanju s otpadom s ciljem povećanja stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i ujedno smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sufinanciralo je izradu projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Opuzenu kroz Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini. Isto tako, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sufinanciralo je izradu projektne dokumentacije za Izgradnju i uređenje …

Savjetovanje s javnošću

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti.

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području grada Opuzena, a odnose se na područje djelatnosti pod samoupravnim djelovanjem Grada (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša i drugo).

 

Pročitajte više

Savjetovanja u tijeku

  • Izmjene i dopune Proračuna Grada Opuzena za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.
  • Proračunu Grada Opuzena za 2019. godinu s projekcijom za razdoblje od 2020.- 2021. godine
Pročitajte više

Pitajte nas

Putem naših mrežnih stranica možete postaviti pitanja vezana uz djelokrug Grada Opuzena.

Nakon što zaprimimo Vaša pitanja, ista će biti obrađena te odgovor dostavljen.

Pošaljite upit

Pravo na pristup informacijama

Pročitajte više i preuzmite obrasce

 

 

 

 

 

 

Sazvana XVII. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena

Sazvana XVII. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena

XVII. sjednicu Gradskog vijeća Grada Opuzena održat će se dana 30. siječnja 2019. godine (srijeda) s početkom u 14:30 sati u velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1.

Javne potrebe

Kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije kao i sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Grad Opuzen utvrđeni su na temelju prijedloga programa udruga i drugih organizacija kulture na području Grada Opuzena.

 

Pročitajte više

Socijalni program

Cilj socijalnog programa je sagledavanje potreba, vrsta i oblika pomoći osobama u stanju socijalne potrebe na području grada Opuzena, kako bi se kroz proračun osigurala potrebna sredstva, te odlukama odredili korisnici prava po osnovi socijalne skrbi.
Pročitajte više

Komunalne djelatnosti

Kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije kao i sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Grad Opuzen utvrđeni su na temelju prijedloga programa udruga i drugih organizacija kulture na području Grada Opuzena.

 

Pročitajte više

Click here to change this text

Name