Evidencija nekretnina na području grada Opuzena

Poštovane sugrađanke i poštovani sugrađani,

ovim putem želimo Vas obavijestiti kako Grad Opuzen provodi projekt evidencije nekretnina na području grada Opuzena, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18).
Projekt evidencije nekretnina sveobuhvatan je projekt unutar kojeg su evidentirani svi objekti na području grada Opuzena sukladno aktualnoj Odluci o komunalnoj naknadi s glavnim ciljem da se dođe do konsenzusa i stvarnog stanja površina i namjene objekata te da se u isto vrijeme postigne načelo pravednosti i transparentnosti naplate.

Ovaj projekt izrazito nam je bitan za postizanje povećanja kvalitete i standarda života građana jer sredstva prikupljena od komunalne naknade financiraju građenje i održavanje komunalne infrastrukture.
Svi vlasnici ili korisnici nekretnina koje su obuhvaćene projektom sukladno aktualnoj Odluci o komunalnoj naknadi dobit će Zapisnike o komunalnoj naknadi na kućnu adresu.

Savjetovanje s javnošću

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti.

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području grada Opuzena, a odnose se na područje djelatnosti pod samoupravnim djelovanjem Grada (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša i drugo).

 

Pročitajte više

Savjetovanja u tijeku

Trenutno nema aktivnih savjetovanja u tijeku.

Završena savjetovanja možete pregledati putem poveznice: Završena savjetovanja


Pročitajte više

Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu

Preuzmite

Pitajte nas

Putem naših mrežnih stranica možete postaviti pitanja vezana uz djelokrug Grada Opuzena.

Nakon što zaprimimo Vaša pitanja, ista će biti obrađena te odgovor dostavljen.

Pošaljite upit

Pravo na pristup informacijama

Pročitajte više i preuzmite obrasce

Završena savjetovanja

Pročitajte više i preuzmite obrasce

Javne potrebe

Kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije kao i sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Grad Opuzen utvrđeni su na temelju prijedloga programa udruga i drugih organizacija kulture na području Grada Opuzena.

 

Pročitajte više

Socijalni program

Cilj socijalnog programa je sagledavanje potreba, vrsta i oblika pomoći osobama u stanju socijalne potrebe na području grada Opuzena, kako bi se kroz proračun osigurala potrebna sredstva, te odlukama odredili korisnici prava po osnovi socijalne skrbi.
Pročitajte više

Komunalne djelatnosti

Kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije kao i sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Grad Opuzen utvrđeni su na temelju prijedloga programa udruga i drugih organizacija kulture na području Grada Opuzena.

 

Pročitajte više

Click here to change this text

Name