Kategorija: Natječaji Grad Opuzen

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
Objava

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, broj: 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09) i članka 34. Statuta Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj: 3/13 i 2/18 – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena), Gradsko vijeće Grada Opuzena raspisuje Prilozi sadržaju: Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice...

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena
Objava

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 8. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Opuzena, („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 5/14) i Odluke o prodaji...

Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2019. godinu
Objava

Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2019. godinu

Na temelju članka 8. i 9. Statuta Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 3/13 i 2/18 – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena) i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Opuzena (“Neretvanski glasnik”, broj 5/07), Povjerenstvo za javna priznanja Grada Opuzena objavljuje Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih...

Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2018/2019 godinu
Objava

Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2018/2019 godinu

Na temelju članka 8. Pravilnika o uvjetima stipendiranja studenata grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 1/18), gradonačelnik Grada Opuzena dana 26. rujna 2018. godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2018/2019 godinu Prilozi sadržaju: Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2018-2019355 kB / Preuzeto: 126 Izjava u svrhu podnosenja zahtjeva...

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2019. godinu
Objava

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2019. godinu

Grad Opuzen, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 32. i 33. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17) objavljuje...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva u svrhu dodjele koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru (morska obala-plaža)
Objava

Javni poziv za podnošenje zahtjeva u svrhu dodjele koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru (morska obala-plaža)

Temeljem članaka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) Vijeće za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Grada Opuzena, dana 06. srpnja 2018. godine, objavljuje Prilozi...