Kategorija: Novosti

OTVOREN 2. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 1.1.1. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (SUKLADNO TO 6.3.1. PRRRH 2014. – 2020.)
Objava

OTVOREN 2. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 1.1.1. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (SUKLADNO TO 6.3.1. PRRRH 2014. – 2020.)

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za...

Provođenje prometne akcije „Poštujte naše znakove“,
Objava

Provođenje prometne akcije „Poštujte naše znakove“,

Obavještavamo Vas da će policijski službenici Policijske postaje Metković i ove godine u okviru „Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa“, a u suradnji sa osnovnim školama i tijelima lokalne i područne samouprave, tijekom mjeseca rujna 2019. godine provoditi preventivno – represivnu akciju pod nazivom “Poštujte naše znakove”. Prilozi sadržaju: Dopis - medijima - Poštujte naše znakove...

Poziv na radionice “Preduvjeti za razvoj održivog turizma u dolini Neretve” i “Revitalizacija ruralnih naselja doline Neretve”
Objava

Poziv na radionice “Preduvjeti za razvoj održivog turizma u dolini Neretve” i “Revitalizacija ruralnih naselja doline Neretve”

Radionice “Preduvjeti za razvoj održivog turizma u dolini Neretve” i “Revitalizacija ruralnih naselja doline Neretve” organizira Regionalna agencija DUNEA u suradnji sa Zavodom za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije i tvrtkom APE d.o.o., u sklopu provedbe projekta CO-EVOLVE i izrade Smjernica za integralnu zaštitu ruralnih krajolika i održivi razvoj turizma delte rijeke Neretve. Prilozi sadržaju: Radionica...

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Opuzena za razdoblje od 2017. do 2022.
Objava

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Opuzena za razdoblje od 2017. do 2022.

Grad Opuzen započeo je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Opuzena za razdoblje od 2017. do 2022. (dalje u tekstu Strategija razvoja turizma Grada Opuzena), temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa...

Čestitka gradonačelnika Ivani Bašić, dobitnici međunarodne nagrade Global Teacher Award za 2019. godinu
Objava

Čestitka gradonačelnika Ivani Bašić, dobitnici međunarodne nagrade Global Teacher Award za 2019. godinu

Ivana Bašić, učiteljica razredne nastave iz Osnovne škole Opuzen, dobitnica je međunarodne nagrade Global Teacher Award za 2019. godinu. Nagrada Global Teacher Award dodjeljuje se učiteljima i nastavnicima koji daju poseban doprinos svojoj profesiji, a ustanovio ju je Alert Knowledge Services (AKS) iz Indije s ciljem izgradnje boljeg društva kroz obrazovanje. Za nagadu se natječu...

OPUZEN U SAMOM VRHU U POVLAČENJU NOVACA IZ EU FONDOVA
Objava

OPUZEN U SAMOM VRHU U POVLAČENJU NOVACA IZ EU FONDOVA

Prema analizi službenih podataka Ministarstva financija o izvršenju proračuna gradovi su prošle godine iz EU fondova povukli preko 314 milijuna kuna, triput više nego 2017. godine kad je povučeno nešto više od 89 milijuna kuna. Prema službenim podacima, najviše novaca po stanovniku povukao je Grad Komiža, ukupno preko 3,8 milijuna kuna, što je 2.505 kuna...