Oznaka: Natječaji

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen
Objava

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, broj: 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09) i članka 34. Statuta Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj: 3/13 i 2/18 – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena), Gradsko vijeće Grada Opuzena raspisuje Prilozi sadržaju: Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice...

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena
Objava

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 8. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Opuzena, („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 5/14) i Odluke o prodaji...

Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2019. godinu
Objava

Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2019. godinu

Na temelju članka 8. i 9. Statuta Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 3/13 i 2/18 – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena) i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Opuzena (“Neretvanski glasnik”, broj 5/07), Povjerenstvo za javna priznanja Grada Opuzena objavljuje Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih...

Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2018/2019 godinu
Objava

Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2018/2019 godinu

Na temelju članka 8. Pravilnika o uvjetima stipendiranja studenata grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 1/18), gradonačelnik Grada Opuzena dana 26. rujna 2018. godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2018/2019 godinu Prilozi sadržaju: Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2018-2019355 kB / Preuzeto: 134 Izjava u svrhu podnosenja zahtjeva...

Nabava usluga za održavanje javne rasvjete na području Grada Opuzena
Objava

Nabava usluga za održavanje javne rasvjete na području Grada Opuzena

Predmet nabave je nabava usluga za održavanje javne rasvjete na području grada Opuzena, sa uključenom nabavom potrebnog materijala sukladno Troškovniku i Pozivu na dostavu ponuda. Naručitelj Grad Opuzen, Opuzen, Trg kralja Tomislava 1, OIB 31464373259, upućuje Poziv na dostavu ponude. Procijenjena vrijednost nabave: 136.000,00 kuna (bez PDV-a) i to 68.000,00 kuna (bez PDV-a) za 2018. godinu (sukladno...

Natječaj za tip operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”
Objava

Natječaj za tip operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je objavila Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore...