Adresar gradske uprave

Pročelnica:
Ivona Topić Ćerlek dipl.oec.
e-pošta: ivona.topic-cerlek@opuzen.hr
 
Tel. 020/670-993, Fax. 020/672-059

Odsjek za proračun
i financije

Voditeljica:
Marija Kapović, univ.bacc.oec                                          e-pošta: marija.kapovic@opuzen.hr

Tel. 020/670-995
Fax. 020/672-059

Viši referent za proračun i financije:
Antea Butigan, struč.spec.oec

e-pošta: antea.butigan@opuzen.hr
Tel. 020/670-996

Odsjek za opće
i pravne poslove

Voditeljica:

Marijana Vuletić dipl.iur.                                                      e-pošta: marijana.vuletic@opuzen.hr                                     Tel. 020/670-996

Administrativni referent:

Marija Šiljeg
e-pošta: marija.siljeg@opuzen.hr
Tel. 020/671-139
Fax. 020/672-059

Odsjek za društvene djelatnosti,
gospodarstvo i komunalne poslove

Voditelj/ica:

radno mjesto nije popunjeno

Referent za poljoprivredu i komunalno gospodarstvo:
Andrija Zonjić
e-pošta: andrija.zonjic@opuzen.hr
Tel. 020/670-997

Komunalni redar:
Goran Proleta
e-pošta: goran.proleta@opuzen.hr
Tel. 020/670-996                                                                Mob.098-254 617

Poljoprivredni redar:

Marin Franičević                                                                    e-pošta : marin.franicevic@opuzen.hr                                    Tel: 020/670-997

Grad Opuzen

Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
Dubrovačko-neretvanska županija

Telefon: +385 20 671 139
Fax: +385 20 672 059

Email: opuzen@opuzen.hr

MB: 02774275
OIB: 31464373259
IBAN: HR0223400091830600004