Javna nabava

Plan nabave

Plan nabave za 2021. godinu

 

Plan nabave za 2020. godinu

 

Plan nabave za 2019. godinu

 

 

Jednostavna nabava

Bagatelna nabava

 

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 45. Statuta Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 3/13).

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a), čiji je naručitelj Grad Opuzen, a za koje, prema Zakonu o javnoj nabavi, ne postoji obveza provođenja postupka javne nabave, a sve svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave, te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava.

Pravilnik u cijelosti možete preuzeti putem priloga sadržaja.

 

Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva

 

Pravilnik o provođenju postupka nabava bagatelne vrijednosti

Grad Opuzen obavještava sve gospodarske subjekte da je donesen Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena, kojim se uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

 

Informacije o izvršavanju Ugovora

Registar sklopljenih Ugovora i okvirnih sporazuma

 

Sprječavanje sukoba interesa

Sukob interesa temeljem Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) od 27. studenog 2020. godine
Sukladno članku  80 . stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj  120/16) Grad Opuzen kao javni naručitelj objavljuje da od 27. studenog 2020. godine ne smije sklapati Ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa slijedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju):

Naziv gospodarskog subjekta: AURORA projecting j.d.o.o. za savjetovanje i usluge

Adresa: Opuzen, Zrinsko frankopanska 22/1

OIB: 62607562880

Sukob interesa temeljem Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) od 19. lipnja 2017. godine
Temeljem članka  76 . stavak 2. točke 1. i članka 80. stavak 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj  120/16) Naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content