[cmsmasters_row data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”100″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_shortcode_id=”mu1y51udf” data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/3″ data_border_width=”1″ data_border_color=”#fafafa” data_border_style=”default”] [cmsmasters_sidebar shortcode_id=”etb2egvor0″ sidebar=”sidebar_default”] [/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”2/3″ data_shortcode_id=”hb157kipuf”][cmsmasters_toggles shortcode_id=”hb74yn9qoj” mode=”accordion” animation_delay=”0″][cmsmasters_toggle shortcode_id=”bz5tufh4ny” title=”Plan nabave”]

 

 

[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle shortcode_id=”yltt0q2c49″ title=”Jednostavna nabava”]

 

[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle shortcode_id=”8w06qo1503″ title=”Bagatelna nabava”] [/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle shortcode_id=”7gtod71l1″ title=”Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave”]

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 45. Statuta Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 3/13).

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a), čiji je naručitelj Grad Opuzen, a za koje, prema Zakonu o javnoj nabavi, ne postoji obveza provođenja postupka javne nabave, a sve svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave, te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava.

Pravilnik u cjelosti možete preuzeti putem priloga sadržaja.

[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle shortcode_id=”tcc2rnpou” title=”Pravilnik o provođenju postupka nabava bagatelne vrijednosti”]

Grad Opuzen obavještava sve gospodarske subjekte da je donesen Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena, kojim se uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle shortcode_id=”o75dqgofl” title=”Informacije o postupcima javne nabave i dokumentacija”] [/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle shortcode_id=”7uz04cqih” title=”Informacije o izvršavanju Ugovora”] [/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle shortcode_id=”2dtq4nft6f” title=”Registar sklopljenih Ugovora i okvirnih sporazuma”] [/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle shortcode_id=”3i8qhwr7fc” title=”Spriječavanje sukoba interesa”]

 

[/cmsmasters_toggle][/cmsmasters_toggles][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]

Comments are closed.

Close Search Window