[cmsmasters_row data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”100″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_width=”boxed” data_shortcode_id=”kgjahp5iuf”][cmsmasters_column data_width=”1/3″ data_border_width=”1″ data_border_style=”default” data_border_color=”#fafafa”] [cmsmasters_sidebar shortcode_id=”i7ce3qssd” sidebar=”sidebar_default”] [/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”2/3″ data_border_width=”0″ data_border_style=”solid” data_border_color=”#dedede” data_shortcode_id=”hb157kipuf”][cmsmasters_text shortcode_id=”gm6xyjffxc” animation_delay=”0″]

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), i članka 32. stavka 1. točke 1. Statuta Grada Opuzena („Neretvanski glasnik“, broj 6/09 i „Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 1/10), Gradsko vijeće Grada Opuzena na 2. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2013. godine, donosi Statut Grada Opuzena


[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content