Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne, stručne i druge poslove određene Zakonom, statutom Grada Opuzena, pravilnikom i drugim propisima. Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove iz upravnih područja:

  • imovinsko pravnih odnosa,
  • gospodarstva,
  • komunalnih djelatnosti,
  • financija,
  • zaštite okoliša i gospodarenja otpadom,
  • prometa i veza,
  • društvenih djeatnosti,
  • upravljanja nekretninama,
  • drugi poslovi koji su zakonom, drugim propisom i općim aktima stavljeni u nadležnost grada kao jedinice lokalne samouprave.
Jedinsveno upravni odjel odgovoran je Gradonačelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik. Upravne, stručne i druge poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad, te za izvršenje zadataka i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je izvještavati Gradonačelnika o stanju u odgovarajućim područjima iz nadležnosti Odjela.

Putem naših mrežnih stranica možete postaviti pitanja vezana uz djelokrug rada Gradske uprave Grada Opuzena.

Nakon što zaprimimo Vaša pitanja, ista će biti obrađena te odgovor dostavljen.

Grad Opuzen
Trg kralja Tomislava 1,

20355 Opuzen, Hrvatska

Dubrovačko-neretvanska županija


Telefon: +385 20 671 139
Fax: +385 20 672 059

MB: 02774275
OIB: 31464373259
IBAN: HR0223400091830600004

 

v.d. Pročelnica: Ivona Topić Ćerlek, dipl.oec.
e-pošta: opuzen@opuzen.hr

Tel. 020/670-994
Fax. 020/672-059

Odsjek za proračun
i financije

Voditeljica:

Marija Kapović, univ.bacc.oec

e-pošta: marija,kapovic@opuzen.hr

Tel. 020/670-995, 020-670-996
Fax. 020/672-059

Odsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav
Odsjek za društvene djelatnosti, gospodarstvo i opće poslove

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content