Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne, stručne i druge poslove određene Zakonom, statutom Grada Opuzena, pravilnikom i drugim propisima. Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove iz upravnih područja:

  • imovinsko pravnih odnosa,
  • gospodarstva,
  • komunalnih djelatnosti,
  • financija,
  • zaštite okoliša i gospodarenja otpadom,
  • prometa i veza,
  • društvenih djeatnosti,
  • upravljanja nekretninama,
  • drugi poslovi koji su zakonom, drugim propisom i općim aktima stavljeni u nadležnost grada kao jedinice lokalne samouprave.
.

Grad Opuzen
Trg kralja Tomislava 1,

20355 Opuzen, Hrvatska

Dubrovačko-neretvanska županija

Telefon: +385 20/671- 139
Fax: +385 20/672-059

MB: 02774275
OIB: 31464373259
IBAN: HR0223400091830600004

 
Pročelnica: Ivona Topić Ćerlek , dipl.oec
e-pošta: ivona.topic-cerlek@opuzen.hr

Tel. 020/670-993
Fax. 020/672-059

Grad Opuzen

Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
Dubrovačko-neretvanska županija

Telefon: +385 20 671 139
Fax: +385 20 672 059

Email: opuzen@opuzen.hr

MB: 02774275
OIB: 31464373259
IBAN: HR0223400091830600004