Odsjek za proračun i financije

Odsjek za proračun i financije

Grad Opuzen
Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
Dubrovačko-neretvanska županija
Telefon: +385 20 671 139
Fax: +385 20 672 059
MB: 02774275
OIB: 31464373259
IBAN: HR0223400091830600004
 

Voditeljica: Marina Babić Sršen, oec.
e-pošta: marina.babic-srsen@opuzen.hr

Tel. 020/670-995
Fax. 020/672-059

 

Marija Kapovic, univ.bacc.oec
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za proračun i financije

Viši referent za proračun i financije
Tel: 020-670-996

[recaptcha]

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne, stručne i druge poslove određene Zakonom, statutom Grada Opuzena, pravilnikom i drugim propisima. Jedinsveno upravni odjel odgovoran je Gradonačelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga.

Pročitajte više

UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM UPRAVNIM ODJELOM

Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik. Upravne, stručne i druge poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad, te za izvršenje zadataka i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je izvještavati Gradonačelnika o stanju u odgovarajućim područjima iz nadležnosti Odjela.