Dječji vrtić Opuzen

Naziv subjekta: DJEČJI VRTIĆ OPUZEN
Skraćeni naziv: DJEČJI VRTIĆ OPUZEN
Tip subjekta: Ustanova
Ravnateljica: Anamarija Čović
OIB: 49690412007
Porezni broj (MB): 01188178
Ulica i kućni broj: Zagrebačka 3/1
Grad i naselje: 20355 Opuzen – Opuzen
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Telefon/fax: 020/671260
WEB: https://djecji-vrtic-opuzen.hr/

 

Upis djece za pedagošku 2018. / 2019. godinu:

  1. Obavijest o upisu, Dječji vrtić Opuzen
  2. Zahtjev za upis u Dječji vrtić Opuzen
 
 

Jednostavna nabava voće i povrće za potrebe prehrane – Evidencijski broj nabave: EJN 06/2023

Jednostavna nabava – Prehrambeni proizvodi – Krušni proizvodi, svježa peciva i kolači – Evidencijski broj nabave: EJN 04/2023

Jednostavna nabava

  • POZIV
  • PONUDBENI LIST