Dječji vrtić Opuzen

Naziv subjekta: DJEČJI VRTIĆ OPUZEN
Skraćeni naziv: DJEČJI VRTIĆ OPUZEN

Tip subjekta: Ustanova

Ravnateljica: Dijana Glavor Vitali
OIB: 49690412007
Porezni broj (MB): 01188178
Ulica i kućni broj: Zagrebačka 3/1
Grad i naselje: 20355 Opuzen – Opuzen
Županija: Dubrovačko-neretvanska

Telefon/fax: 020/671260

 

Upis djece za pedagošku 2018. / 2019. godinu:

 1. Obavijest o upisu, Dječji vrtić Opuzen
 2. Zahtjev za upis u Dječji vrtić Opuzen

Preuzmite potrebnu dokumentaciju:

 1. Plan nabave za 2019. godinu
 2. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva Dječjeg vrtića Opuzen u postupcima javne nabave za 2019. godinu
 3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa za 2019. godinu

 1. Godišnji financijski izvještaj Dječji vrtić Opuzen 01.01.2018.- 31.12.2018.
 2. Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Opuzen u pedagoškoj 2018- 2
 3. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opuzen
 4. Pravilnik o upisu djece u dječji vrtić
 5. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opuzen
 6. Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
 7. Plan nabave za 2018. godinu
 8. Odluka, Stručno povjerenstvo za 2018. godinu
 9. Sukob interesa, popis gospodarskih subjekata
 10. Financijsko izvješće za 2017. godinu
 11. Financijsko izvješće za 2016. godinu
 12. Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu
 13. Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu
 14. Financijsko izvješće za 2015. godinu
 15. Bilješke uz financijsko izvješće za 2015. godinu

Comments are closed.

Close Search Window