Odvodnja Opuzen

Odvodnja Opuzen

Naziv subjekta ODVODNJA OPUZEN d.o.o.
Skraćeni naziv ODVODNJA OPUZEN d.o.o.
Tip subjekta Trgovačko društvo

Direktor Ivanka Zonjić, dia.

OIB 99530936939
Porezni broj (MB) 04372883
Matični broj subjekta (MBS) 060328909
Ulica i kućni broj Ulica Matice hrvatske 9
Grad i naselje 20355 Opuzen – Opuzen
Županija Dubrovačko-neretvanska

Telefon 020/671-418

 

Preuzmite potrebnu dokumentaciju:

Poziv na dostavu ponuda za Izvođenje radova na kanalizacijskom sustavu u Ulici Jasenska

 

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave radova: Izgradnja kanalizacijskog sustava grada Opuzena – priključenje objekata na sustav u Ulicama Zagrebačka i Zrinsko-frankopanska.