Vodovod Opuzen

Naziv subjekta: VODOVOD OPUZEN d.o.o.
Skraćeni naziv: VODOVOD OPUZEN d.o.o.
Tip subjekta: Trgovačko društvo

Direktor: Nikica Rešetina, ing. građ.

OIB: 27183486113
Porezni broj (MB): 01468758
Matični broj subjekta (MBS): 1468766
Ulica i kućni broj Ulica: Matice hrvatske 5
Grad i naselje: 20355 Opuzen – Opuzen
Županija: Dubrovačko-neretvanska

Telefon: 020/671 021

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Službenica za informiranje društva je :

Tea Butigan  020/671 021

Korisnik prava na pristup informacijama je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Dopuna i ispravak informacije – ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju Zahtjeva nije točna i potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se usmeno ili u pisanom obliku. Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastavit će se službena bilješka. Zahtjev se šalje na adresu:

Vodovod Opuzen d.o.o, Matice hrvatske 5, Opuzen

ili se može donijeti na istu adresu osobno u radno vrijeme.

Zahtjev se može poslati i električnim putem na e-mail adresu: vodovod.opuzen@du.t-com.hr

Naknada stvarnih i materijalnih troškova – tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih i materijalnih troškova koji anstaju pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno Kriterijima koje je utvrdio Povjerenik za informiranje.

 

Preuzmite potrebnu dokumentaciju:

Sukladno članku 550.g. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuje se Ugovor o podjeli i preuzimanju društva kapitala (odvajanje s preuzimanjem), zaključen uzmeđu Odvodnje Opuzen d.o.o. i Vodovoda Opuzen d.o.o. Ugovor se može preuzeti  bez naknade.

  1. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga
  2. Popis korisnika i donacija u 2018. godini
  3. Popis korisnika i donacija u 2015. godini
  4. Popis korisnika i donacija u 2014. godini
  5. Popis korisnika i donacija u 2013. godini
  6. Odluka o imenovanju službenika za informiranje
  7. Zahtjev za pristup informacijama
  8. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
  9. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content