Odgovori na vijećnička pitanja

 1. Odgovori na vijećnička pitanja postavljena – XIX. sjednica GV – 28. svibnja 2019. godine
 2. Odgovori na vijećnička pitanja postavljena na XI. sjednici GV – 11. rujan 2018. godine
 3. Odgovori na vijećnička pitanja postavljena na X. sjednici GV – 7. lipanj 2018. godine
 4. Odgovori na vijećnička pitanja postavljena na IX. sjednici GV – 29. svibanj 2018. godine
 5. Odgovori na vijećnička pitanja postavljena na VIII. sjednici GV – 24. travanj 2018. godine
 6. Odgovori na vijećnička pitanja postavljena na VII. sjednici GV – 31. siječanj 2018. godine
 7. Odgovori na vijećnička pitanja postavljena na VI. sjednici GV – 20. prosinac 2017. godine
 8. Odgovori na vijećnička pitanja postavljena na V. sjednici GV – 17. listopad 2017. godine
 9. Odgovori na vijećnička pitanja postavljena na III. sjednici GV – 06. rujan 2017. godine
 10. 2/2017. Sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena – Odgovori na vijećnička pitanja
 11. Odgovori na vijećnička pitanja postavljena u razdoblju između sjednica GV – srpanj 2017
 12. Odgovori na vijećnička pitanja postavljena u razdoblju između sjednica GV – lipanj 2017
 13. Odgovor na vijećničko pitanje – zahtjev za pristup informacijama – Jure Stanić
 14. 24. Sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena – Odgovori na vijećnička pitanja
 15. 20. Sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena – Odgovori na vijećnička pitanja
 16. 19. Sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena – Odgovori na vijećnička pitanja
 17. 18. Sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena – Odgovori na vijećnička pitanja
 18. 16. Sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena – Odgovori na vijećnička pitanja
 19. 15. Sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena – Odgovori na vijećnička pitanja
 20. 12. Sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena – Odgovori na vijećnička pitanja
 21. 11. Sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena – Odgovori na vijećnička pitanja
 22. 10. Sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena – Odgovori na vijećnička pitanja
 23. 08. Sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena – Odgovori na vijećnička pitanja
 24. 06. Sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena – Odgovori na vijećnička pitanja – II. dio
 25. 06. Sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena – Odgovori na vijećnička pitanja
 26. 05. Sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena – Odgovori na vijećnička pitanja

Gradsko vijeće ima 13 članova koji donose akte u okviru prava i dužnosti Grada Opuzena, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

DONOŠENJE ODLUKA

Gradsko vijeće Grada Opuzena donosi odluke većinom glasova, ukoliko je na sjednici prisutna većina vijećnika. Statut Grada Opuzena, Poslovnik o radu Gradskog vijeća, proračun i godišnji obračun, odluku o raspisivanju referenduma, odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, odluku o razrješenju, odnosno izglasavanju nepovjerenja navedenim osobama Gradsko vijeće donosi većinom glasova svih vijećnika.

Poslovnikom o radu Gradskog vijeća podrobnije je uređen način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika, kao i održavanje reda na sjednicama Gradskog vijeća.

 

Pitajte nas

Putem naših mrežnih stranica možete postaviti pitanja vezana uz djelokrug rada Gradskog vijeća Grada Opuzena.

Nakon što zaprimimo Vaša pitanja, ista će biti obrađena te odgovor dostavljen.

Pošaljite upit