Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izgradnja II. faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni u Opuzenu, Novosti|

Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17), Naručitelj je stavio prijedlog Dokumentacije o nabavi, u cijelosti, na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, javnom objavom na internetskim stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Poziv na prethodno savjetovanje objavljen je dana 26. rujna 2019. godine u trajanju do 02. listopada 2019. godine.

Do navedenog roka svi zainteresirani gospodarski subjekti mogli su svoje primjedbe i prijedloge vezane za prijedlog Dokumentacije o nabavi dostavljati putem sustava EOJN RH.

Do navedenog roka Naručitelj nije zaprimio niti jednu primjedbu/prijedlog od gospodarskih subjekata.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je 03. listopada 2019. godine na istim internetskim stranicama.

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja Naručitelj će pokrenuti predmetni postupak javne nabave.

 

Gradonačelnik

Ivo Mihaljević

Comments are closed.

Close Search Window