Javne potrebe

Obrazovanje

Omogućiti mladima da u ozračju tolerancije i suradničkih odnosa, steknu kompetencije potrebne za daljnje školovanje i uključivanje u svijet rada i društvo znanja.

Javne potrebe u kulturi

Javne potrebe u kulturi Grada Opuzena obuhvaćaju kulturne djelatnosti, poslove, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Opuzen, a koje su programom utvrđene kao javne potrebe.

Javne potrebe u sportu

Javne potrebe u sportu, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Opuzena, jesu sportske djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije u sportu od interesa za Grad Opuzen, u svezi s:

  • poticanjem i promicanjem sporta,
  • uređenjem i održavanjem sportskih objekata,
  • treningom, organizacijom i provođenjem sustava natjecanja.
 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content