Javne potrebe

Obrazovanje

Omogućiti mladima da u ozračju tolerancije i suradničkih odnosa, steknu kompetencije potrebne za daljnje školovanje i uključivanje u svijet rada i društvo znanja.

Javne potrebe u kulturi

Javne potrebe u kulturi Grada Opuzena obuhvaćaju kulturne djelatnosti, poslove, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Opuzen, a koje su programom utvrđene kao javne potrebe.

Javne potrebe u sportu

Javne potrebe u sportu, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Opuzena, jesu sportske djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije u sportu od interesa za Grad Opuzen, u svezi s:

  • poticanjem i promicanjem sporta,
  • uređenjem i održavanjem sportskih objekata,
  • treningom, organizacijom i provođenjem sustava natjecanja.

Kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije kao i sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Grad Opuzen utvrđeni su na temelju prijedloga programa udruga i drugih organizacija kulture na području Grada Opuzena.

UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM UPRAVNIM ODJELOM

Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik. Upravne, stručne i druge poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad, te za izvršenje zadataka i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je izvještavati Gradonačelnika o stanju u odgovarajućim područjima iz nadležnosti Odjela.

 

Pitajte nas

Putem naših mrežnih stranica možete postaviti pitanja vezana uz djelokrug rada Gradske uprave Grada Opuzena.

Nakon što zaprimimo Vaša pitanja, ista će biti obrađena te odgovor dostavljen.

Pošaljite upit