Javne potrebe u kulturi

Javne potrebe u kulturi

Javne potrebe u kulturi Grada Opuzena obuhvaćaju kulturne djelatnosti, poslove, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Opuzen, a koje su programom utvrđene kao javne potrebe.
Kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Opuzen utvrđeni su na temelju prijedloga programa udruga i drugih organizacija kulture na području Grada Opuzena.

 

Pitajte nas

Putem naših mrežnih stranica možete postaviti pitanja vezana uz javne potrebe u kulturi

Nakon što zaprimimo Vaša pitanja, ista će biti obrađena te odgovor dostavljen.

Pošaljite upit