You are here
Home >

Komunalni redar

Goran Proleta
e-pošta: goran.proleta@opuzen.hr

Mob: 098-254 617
Tel.    020/670-996

  • Poslove nadzora koje na temelju ovoga Zakona obavlja upravno tijelo provode komunalni redari koji su službenici tog tijela.
  • Komunalni redari imaju ovlasti obavljanja nadzora propisane ovim Zakonom, odlukom o komunalnom redu i posebnim zakonom.
  • Komunalni redari obavljaju i poslove određene posebnim zakonom.

U provedbi nadzora nad provedbom odluke o komunalnom redu komunalni redar je ovlašten:

  1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora
  2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora
  3. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru
  4. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.)
  5. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

– U provedbi nadzora nad provedbom odluke o komunalnom redu komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane odlukom o komunalnom redu odnosno druge mjere propisane zakonom.

– Optužni prijedlog za prekršaj propisan ovim Zakonom ili odlukom o komunalnom redu koji u nadzoru utvrdi komunalni redar podnosi upravno tijelo.

Prijavi problem komunalnom redaru

Prometni redar

Prometni redar obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom,

s ciljem učinkovitog rješavanja prometnih problema u gradu, a time i povećanja kvalitete života.

Sve upite, prijave i primjedbe vezane uz prometno redarstvo građani mogu javiti na broj telefona 020/670-996 ili na 098-254 617

ili na mail:  goran.proleta@opuzen.hr

Grad Opuzen

Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
Dubrovačko-neretvanska županija

Telefon: +385 20 671 139
Fax: +385 20 672 059

Email: opuzen@opuzen.hr

MB: 02774275
OIB: 31464373259
IBAN: HR0223400091830600004

Top
Skip to content