Kontaktirajte nas

Grad Opuzen

Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
Dubrovačko-neretvanska županija
Telefon: +385 20 671 139
Fax: +385 20 672 059
MB: 02774275
OIB: 31464373259
IBAN: HR0223400091830600004
 

url: www.opuzen.hr
Adresa elektronske pošte za prijem upita i drugih podnesaka: opuzen@opuzen.hr

Radno vrijeme gradske uprave

Člankom 10. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, 6/20), tjedno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela raspoređuje se na 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka.

Dnevno radno vrijeme određuje se od 07 do 15 sati.

Dnevni odmor utvrđuje se u vremenu od 10:30 – 11:00 sati

Radno vrijeme za rad sa strankama određuje se svakog radnog dana u vremenu od 8-13 sati.

Prijem Gradonačelniku, uz prethodnu najavu na tel.

020/ 671 139  je srijedom i petkom  od 9:00 – 11:00 sati.

Raspored termina za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedište gradske uprave te na web stranici Grada.

Kontakt putem web obrasca

Grad Opuzen

Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
Dubrovačko-neretvanska županija

Telefon: +385 20 671 139
Fax: +385 20 672 059

Email: opuzen@opuzen.hr

MB: 02774275
OIB: 31464373259
IBAN: HR0223400091830600004