You are here
Home > Novosti >

OBAVIJEST – PROGRAM POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM BOLESTI COVID-19 (NN 19/2021)

Za potporu proizvođačima mandarina/jabuka/krumpira Uvjeti prihvatljivosti su:

 • podnositelj spada u mikro, mala, srednja i velika poduzeća upisana u Upisnik poljoprivrednika
 • podnositelj je podnio Jedinstveni zahtjev za potporu (poticaj) za površine pod jabukama i/ili mandarinama i/ili krumpirom u 2020. godini
 • podnositelj je stavio na tržište:
  • najmanje 7,5 tona/0,5 ha mandarine u razdoblju od 1. 9. 2020. do 31. 12. 2020. god., ili
  • najmanje 15 tona/ha jabuke u razdoblju od 1. 8. 2020. do 31. 12. 2020. god., ili
  • najmanje 40 tona/2 ha krumpira u razdoblju od 1. 9. 2020. do 31. 12. 2020. god.

Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a od 10. veljače do 5. ožujka 2021. god.

Ispisani i potpisani Zahtjev šalje se isključivo poštom na adresu:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Ulica grada Vukovara 269d
10 000 Zagreb
»Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanim pandemijom bolesti COVID-19«

Podnositelj je osim Zahtjeva iz AGRONET-a dužan poslati i sljedeće:

 • Ispisani i ovjereni zahtjev za potporu
 • Izjavu iz Priloga 1 Pravilnika
 • Koji nisu upisani u Registar poreznih obveznika: podatak iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih proizvoda iz Upisnika poljoprivrednika /poljoprivrednih gospodarstava (također ispuniti u AGRONETu)
 • Koji su upisani u Registar poreznih obveznika: otpremnica/račun izdana od strane podnositelja Zahtjeva u referentnom razdoblju, I Kopiju Referentne stranice Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2019. godinu (ukoliko je podnositelj pravna osoba)

 

Prilozi sadržaju:

Top
Skip to content