You are here
Home > Novosti >

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za usluge tehničke pomoći upravljanja projektom te pripreme i provedbe postupaka javne nabave za potrebe projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za usluge tehničke pomoći upravljanja projektom te pripreme i provedbe postupaka javne nabave za potrebe projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“

Evidencijski broj: 22/20

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave:
CPV – 72224000-1 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta
CPV – 79418000-7 Usluge savjetovanja na području javne nabave

Vrsta postupka nabave:
Naručitelj na temelju Članka 15. ZJN 2016 i Članka 7. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave, Klasa: 022-06/18-01/02, Urbroj: 2148/03-18-1 od 09. studenog 2018. godine, (u daljnjem tekstu: Pravilnik) provodi postupak jednostavne nabave za usluge tehničke pomoći upravljanja projektom te pripreme i provedbe postupaka javne nabave za potrebe projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“, sufinanciranog iz Kohezijskog fonda Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Referentni broj projekta: KK.06.3.1.16.0025.

Procijenjena vrijednost nabave: 80.000,00 kuna bez PDV-a.
Vrsta ugovora o nabavi:
Na temelju provedenog postupka jednostavne nabave sklapa se ugovor o nabavi usluga.
Ugovor o uslugama dodjeljuje se prema uvjetima utvrđenim ovim Pozivom na dostavu ponude.
Ugovor o uslugama zaključuje se u roku do 10 (deset) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

Putem priloga sadržaja možete preuzeti Poziv na dostavu ponuda.

Prilozi sadržaju:

Top
Skip to content