Sponzorstva i donacije

Sponzorstva i donacije

Podaci o sponzorstvima i donacijama za 2022. godinu

Podaci o sponzorstvima i donacijama Grada Opuzena u razdoblju od 01.01.- 30.06.2022.

Podaci o sponzorstvima i donacijama Grada Opuzena u razdoblju od 01.07.- 31.12.2022.

Podaci o sponzorstvima i donacijama za 2021. godinu

Podaci o sponzorstvima i donacijama za 2020. godinu

Podaci o sponzorstvima i donacijama za 2019. godinu

Podaci o sponzorstvima i donacijama za 2018. godinu

Podaci o sponzorstvima i donacijama za 2017. godinu

Podaci o sponzorstvima i donacijama za 2016. godinu

Podaci o sponzorstvima i donacijama za 2015. godinu

Podaci o sponzorstvima i donacijama za 2014. godinu

Podaci o sponzorstvima i donacijama za 2013. godinu