Prostorno planska dokumentacija

Prostorno planska dokumentacija

 • Prostorni plan uređenja Grada Opuzena, Neretvanski glasnik, br. 02/04.
 • Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena, Neretvanski glasnik, br. 03/08
 • III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena, Službeni glasnik Grada Opuzena, br. 02/18.
 • Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena, Službeni glasnik Grada Opuzena, br. 02/14.
 • Detaljni plan uređenja II faze poslovne zone Opuzen, Neretvanski glasnik, br. 03/08.
 • Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen, Službeni glasnik Grada Opuzena, br. 03/16.
 • Detaljni plan uređenja Jugozapadnog dijela zone urbanih funkcija (malog gospodarstva), Neretvanski glasnik, br. 02/04.
 • Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja dijela centralne zone, Neretvanski glasnik, br. 04/06.
 • Detaljni plan uređenja Poslovne zone 2 (zona malog i srednjeg gospodarstva), Službeni glasnik Grada Opuzena, br. 03/08.
 • Detaljni plan uređenja područja Burčina, Službeni glasnik Grada Opuzena, br. 04/12.
 • Izviješće o stanju u prostoru Grada Opuzena 2013. – 2017. godine, Službeni glasnik Grada Opuzena, br. 04/12.

 

Uputa:

Prostorno-planska dokumentacija dostupna je na mrežnim stranicama Zavoda za prostorno uređenje dubrovačko-neretvanske županije klikom na poveznicu http://www.zzpudnz.hr/PROSTORNIPLANOVI.aspx te unošenjem teksta “Opuzen” u tražilicu.