Ponavljanje drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Neretve

Grad Opuzen je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Neretve, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Opuzen, Općina Kula Norinska, Grad Metković, Općina Pojezerje, Grad Ploče, Općina Slivno i Općina Zažablje. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

Sukladno uputi NOP-a, NP ponovno pokreće postupak javne rasprave za predmetni projekt, koji će trajati od 26.03.2019. godine do 09.04.2019. godine.

Pozivaju se operatori elektroničkih komunikacija na sudjelovanje.

Očitovanja operatora zaprimati će se putem elektroničke pošte, tj. dostavom na adresu: javna.rasprava.neretva.NGA@opuzen.hr.

Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećim poveznicama putem priloga sadržaja:


NAPOMENA:
Rezultate mapiranja na temelju Q42018 podataka iz HAKOM aplikacije trenutno nije moguće nadopuniti posljednim podatcima o finalnim korisnicima jer je proces prikupljanja i definiranja broja finalnih korisnika na inicijalnim bijelim adresama (proizašlim iz podataka Q42018 HAKOM aplikacije) u tijeku. Na poveznici ( 3. Prilog 3 nacrta PRŠI ) se nalaze raspoloživi podatci o korisnicima (rezultati mapiranja iz prethodne javne rasprave) za koje se ne jamči točnost.