You are here

Sazvana 13. sjednica Gradskog Vijeća Grada Opuzena

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena sazvana je za dan

30. lipnja 2022. godine (četvrtak) s početkom u 20 00 sati
u velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1.

DNEVNI RED

 1. Prijedlog zapisnika sa XII. sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Opuzena
 4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu Grada Opuzena
 5. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području
  Grada Opuzena
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Dječjeg vrtića Opuzen
  za 2021. godinu
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice
  Opuzen za 2021. godinu

Sjednice Gradskog vijeća su javne

Na sjednicama može prisustvovati maksimalno 5 građana

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća, u pravilu prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva.

Zahtjevi za prisustvovanje na sjednicama zaprimaju se e-mailom opuzen@opuzen.hr ili telefonom 020/671-139, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Top
Skip to content