You are here

Sazvana 9. sjednica Gradskog Vijeća Grada Opuzena

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena sazvana je za dan 7.ožujak 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 1800 sati u velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1.

DNEVNI RED

1. Prijedlog zapisnika sa VIII. sjednice Gradskog vijeća
2. Aktualni sat
3. Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
4. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Opuzena
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge za uslugu ukopa na gradskom groblju Sv. Roko u Podgradini
6. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Opuzena
7. Prijedlog Odluke o izmjeni prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Vodovod Opuzen d.o.o. za opskrbu pitkom vodom
8. Prijedlog Rješenja o izmjeni člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opuzen

Sjednice Gradskog vijeća su javne

Na sjednicama može prisustvovati maksimalno 5 građana (obzirom na važeće epidemiološke mjere).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća, u pravilu prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva.

Zahtjevi za prisustvovanje na sjednicama zaprimaju se e-mailom opuzen@opuzen.hr ili telefonom 020/671-139, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Top
Skip to content