Turistička zajednica Grada Opuzena

Naziv: Turistička zajednica Grada Opuzena
OIB: 66171607309
Adresa: Trg kralja Tomislava 1
Broj pošte: 20355 Opuzen
E-mail: info@tz-opuzen.hr

Direktorica: Magdalena Krvavac, mag.forens.

Telefon: 020/670-994                                                                                                                                                                                                                           Mail: info@tz-opuzen.hr

Fax: 020/672-059
Web: VisitOpuzen

Osnivač: Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave
Djelatnost: 94.11 Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca (NKD 2007)

O pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Korisnik prava na pristup informacijama je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Dopuna i ispravak informacije – ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju Zahtjeva nije točna i potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se usmeno ili u pisanom obliku. Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastavit će se službena bilješka. Zahtjev se šalje na adresu:

Grad Opuzen, Trg kralja Tomislava 1, Opuzen

ili se može donijeti na istu adresu osobno u radno vrijeme upravnih tijela Grada Opuzena.

Zahtjev se može poslati i elektroničkim putem na e-mail adresu: ivan.mataga@opuzen.hr

Naknada stvarnih i materijalnih troškova – tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih i materijalnih troškova koji anstaju pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno Kriterijima koje je utvrdio Povjerenik za informiranje.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Ivan Mataga
Telefon: 020/671-139
e-pošta: ivan.mataga@opuzen.hr