You are here
Home > Novosti >

Usluga provođenja izobrazno – informativnih aktivnosti na projektu „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“- Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude

Grad Opuzen, kao javni naručitelj, pokrenuo je postupak jednostavne nabave slanjem Poziv na dostavu ponude elektroničkim putem na adrese tri gospodarska subjekta i javnom objavom na službenoj web stranici Grada Opuzena www.opuzen.hr dana 28. prosinca 2020. godine pod Evidencijskim brojem nabave: 21/20.

Procijenjena vrijednost nabave je 182.096,00 kuna bez PDV-a.

Krajnji rok za dostavu ponuda bio je 08. siječnja 2021. godine u 12:00 sati.

Otvaranje ponuda održano je 08. siječnja 2021. godine u 12:00 sati.

Do krajnjeg roka za dostavu ponuda pristigle 3 (tri) ponude.

Stručno povjerenstvo za jednostavnu nabavu utvrdilo je da je ponuda ponuditelja Cedra Split j.d.o.o., Ruđera Boškovića 20, 21000 Split, OIB: 70544427728, sa iznosom od 176.000,00 kuna bez PDV-a odnosno s ukupnom cijenom ponude od 220.000,00 kuna s PDV-om, ocijenjena ekonomski najpovoljnijom sa ukupnim brojem od 100,00 bodova i da u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz Poziva za dostavu ponuda te je Stručno povjerenstvo za jednostavnu nabavu predložilo donijeti Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude ponuditelja Cedra Split j.d.o.o., Ruđera Boškovića 20, 21000 Split, OIB: 70544427728 i sklapanje ugovora o nabavi usluga.

 

Prilozi sadržaju:

Top
Skip to content