Kalendar događanja   Subota, 17.03.2018

Geografski položaj i klima


Grad Opuzen nalazi se u središtu neretvanske doline uz lijevu obalu Neretve, na sjecištu prometnica Sarajevo-Ploče-Dubrovnik. Područje Opuzena zahvaća dio porječja donjeg toka rijeke Neretve. Samo naselje smješteno je u specifičnom pejzažu riječne delte između sprudova i rukavaca. Kod Opuzena se Neretva račva na Veliku i Malu Neretvu, a ravnica uz rijeku danas je pretežno meliorirana.

Grad Opuzen graniči sa drugim jedinicama lokalne samouprave unutar Dubrovačko – neretvanske županije i to : sa Kulom Norinskom na sjevernoistočnoj strani, Gradom Ploče sa sjeverozapadne strane, te općine Slivno na svom južnom rubu.

Takav položaj Grada Opuzena u odnosu na državni i županijski teritorij, kao i lokacija unutar raskrižja važnih razvojnih koridora, koji se pružaju priobalnim područjem i u dubinu prostora ( potez Opuzen- Metković-BiH )prateći glavne prometne pravce na predmetnom području (državne ceste D-8 i D-9, plovni put Neretva, željeznička pruga I. reda), osiguravaju Opuzenu kvalitetne uvjete za budući gospodarski razvitak.

Grad Opuzen ima površinu od 24,04 kilometra kvadratna. Grad Opuzen je jedno od najgušće naseljenih područja u županiji.

Grad čine tri naselja : Opuzen, Buk - Vlaka, Pržinovac.

   


   Savjetovanje s javnošću
   Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
   Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
   Proračun Grada Opuzena
   Javna nabava
   Gradsko vijeće
   Natječaji, zakupi i javni pozivi
   Odluka o komunalnom redu
   Odluka o komunalnom doprinosu
   Pravo na pristup informacijama
   Javne potrebe u kulturi i sportu
   Socijalni program
   Komunalne djelatnosti
   Prostorno uređenje i gradnja
   Plan gospodarenja otpadom Grada Opuzena za razdoblje 2017. - 2022. godine

  Vremenska prognoza

  DatumIkonaPr. temp.TlakVlaga

  Anketa

  U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

    komunalno uređenje

    sport

    kulturu

    socijalni program

    gospodarstvo

   

      Rezultati

  Novosti

  Korisni linkovi

  Kontakt info

  Grad Opuzen
   Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
    Dubrovačko-neretvanska županija
    Telefon: +385 20 671 139
    Fax: +385 20 672 059
    E-mail: opuzen@opuzen.hr
    MB: 02774275
    OIB: 31464373259
    IBAN: HR0223400091830600004