Kalendar događanja   Subota, 17.03.2018

Grb i zastava


Grad ima grb i zastavu.

Grb Grada Opuzena je povijesni grb Grada Opuzena.

Grb Grada Opuzena ima oblik poluokruglog štita u srebru. U središtu grba  je kula s krovištem i sedam (četiri + tri) prozora, crvene boje. U temelju kule je stilizirana neretvanska trupica plave boje. Grb Grada Opuzena stilizirana je varijanata povijesnog grba Grada koji se nalazi na balkonu Gradske vijećnice.

Zastava Grada Opuzena plave je boje. Omjer uže prema dužoj strani je 1:2. U središtu zastave postavljen je grb Grada Opuzena.

Ovim obilježjima predstavlja se Grad Opuzen a koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo te izražava pripadnost Gradu Opuzenu.

Način uporabe i zaštita obilježja Grada Opuzena utvrđuje se posebnom odlukom gradonačelnika, u skladu sa zakonom i Statutom Grada Opuzena.

   


   Savjetovanje s javnošću
   Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
   Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
   Proračun Grada Opuzena
   Javna nabava
   Gradsko vijeće
   Natječaji, zakupi i javni pozivi
   Odluka o komunalnom redu
   Odluka o komunalnom doprinosu
   Pravo na pristup informacijama
   Javne potrebe u kulturi i sportu
   Socijalni program
   Komunalne djelatnosti
   Prostorno uređenje i gradnja
   Plan gospodarenja otpadom Grada Opuzena za razdoblje 2017. - 2022. godine

  Vremenska prognoza

  DatumIkonaPr. temp.TlakVlaga

  Anketa

  U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

    komunalno uređenje

    sport

    kulturu

    socijalni program

    gospodarstvo

   

      Rezultati

  Novosti

  Korisni linkovi

  Kontakt info

  Grad Opuzen
   Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
    Dubrovačko-neretvanska županija
    Telefon: +385 20 671 139
    Fax: +385 20 672 059
    E-mail: opuzen@opuzen.hr
    MB: 02774275
    OIB: 31464373259
    IBAN: HR0223400091830600004