Kalendar događanja   Srijeda, 21.03.2018

Javne potrebe u kulturi i sportu


Program javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2018. godinu

Program javih potreba u kulturi za 2018. godinu

———————————————————————————————————————————————————

Program javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2018. godinu

Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu

———————————————————————————————————————————————————-

Program javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2017. godinu

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

———————————————————————————————————————————————————-

Program javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2017. godinu

Odluka o izmjeni javnih potreba u sportu za 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2017. godinu

———————————————————————————————————————————————————-

Program javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2016. godinu

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2016. godinu

Program javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2016. godinu

———————————————————————————————————————————————————-

Program javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2016. godinu

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2016. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2016. godinu

———————————————————————————————————————————————————-

Program javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2015. godinu

Odluka o izmjeni programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2015. godinu

Program javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2015. godinu

———————————————————————————————————————————————————-

Program javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2015. godinu

Odluka o izmjeni programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2015. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2015. godinu

———————————————————————————————————————————————————-

Program javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2014. godinu

Odluka o izmjeni programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2014. godinu

Program javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2014. godinu

———————————————————————————————————————————————————-

Program javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2014. godinu

Odluka o izmjeni programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2014. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2014. godinu

———————————————————————————————————————————————————-

Program javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2013. godinu

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2013. godinu

Program javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2013. godinu

———————————————————————————————————————————————————-

Program javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013. godinu

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013. godinu

———————————————————————————————————————————————————-

 

1.)Program javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2017. godinu (73kb)
2.)Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu (126kb)
3.)Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2016. godinu (113kb)
4.)Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2016. godinu (131kb)
5.)Program javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2016. godinu (122kb)
6.)Program javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2016. godinu (73kb)
7.)Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2015. godinu (133kb)
8.)Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2015. godinu (114kb)
9.)Program javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2015. godinu (76kb)
10.)Program javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2015. godinu (72kb)
11.)Odluka o izmjeni programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2014. godinu (82kb)
12.)Odluka o izmjeni programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2014. godinu (79kb)
13.)Program javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2014. godinu (79kb)
14.)Program javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2014. godinu (71kb)
15.)Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013. godinu (91kb)
16.)Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013 (91kb)
17.)Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013 (91kb)
18.)Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013 (91kb)
19.)Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2013. godinu (89kb)
20.)Program javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2013. godinu (74kb)
21.)Program javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2013. godinu (75kb)
  Preuzmite sve dokumente

 

   


   Savjetovanje s javnošću
   Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
   Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
   Proračun Grada Opuzena
   Javna nabava
   Gradsko vijeće
   Natječaji, zakupi i javni pozivi
   Odluka o komunalnom redu
   Odluka o komunalnom doprinosu
   Pravo na pristup informacijama
   Javne potrebe u kulturi i sportu
   Socijalni program
   Komunalne djelatnosti
   Prostorno uređenje i gradnja
   Plan gospodarenja otpadom Grada Opuzena za razdoblje 2017. - 2022. godine

  Vremenska prognoza

  DatumIkonaPr. temp.TlakVlaga

  Anketa

  U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

    komunalno uređenje

    sport

    kulturu

    socijalni program

    gospodarstvo

   

      Rezultati

  Novosti

  Korisni linkovi

  Kontakt info

  Grad Opuzen
   Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
    Dubrovačko-neretvanska županija
    Telefon: +385 20 671 139
    Fax: +385 20 672 059
    E-mail: opuzen@opuzen.hr
    MB: 02774275
    OIB: 31464373259
    IBAN: HR0223400091830600004