Kalendar događanja   Srijeda, 21.03.2018

Kulturno povijesna baština


Najkarakterističniji i najprepoznatljiviji dio današnjeg Opuzena je mjesni trg, veliki dubinski, gotovo scenski prostor, na čijem se kraju nalazi crkva Sv. Stjepana sagrađena krajem 19. stoljeća u oblicima neoklasicizma. Jednostavno i čisto pročelje crkve te snažni volumen naglašen vitkim zvonikom, sučeljava se s nizom katnica koje obrubljuju trg. Na suprotnoj strani od crkve početkom 20. stoljeća podignuta je zgrada škole po tipskom austougarskom projektu. Porušena je 1992. godine i na njezinom mjestu podignuta nova poslovna zgrada znatno viših gabarita koja je poremetila izvorne prostorne odnose i mjerilo trga. Na trgu se također ističe i klasicistička zgrada Grada s razigranim pročeljem sa središnjim balkonom na katu te segmentnim zabatom na vrhu između dvije kamene piramide.

Iza crkve Sv. Stjepana nalazi se najstariji sačuvani dio grada - s nekoliko dobro sačuvanih kasnobaroknih stambeno-gospodarskih sklopova stiješnjenih na samom rtu današnjeg poluotoka. Unutar mreže uskih i nepravilnih popločanih uličica barok je sačuvan u skromnim detaljima arhitektonske plastike, prostranim dvorištima s gospodarskim sadržajima, te snažnim volumenima stambenih katnica.

Uz rijeku čija je obala u 19. stoljeću regulirana na način primorskih naselja pa se i naziva rivom, s nizom drvoreda, razvio se niz stambenih sklopova rezidencijalnog karaktera, s karakterističnim ograđenim vrtovima prema rijeci, dok su im u zaleđu prostrana gospodarska dvorišta unutar visokih kamenih zidova te manje gospodarske kamene prizemnice ili katnice. Među njima se osobito ističe kuća obitelji Oman, izuzetan sklop gotovo aristokratskog značenja s neobično bogatim inventarom rasutim tijekom vremena. U ovoj su kući odsjedali svi viđeniji gosti Opuzena od cara Franje Josipa II. koji je 1875. posjetio Opuzen do poznatog slikara Celestina Medovića.

Prostori od značaja za zaštitu kulturnih dobara i graditeljske baštine, vezani su prvenstveno uz neistraženo arheološko područje koje kao potencijalni prostor arheoloških nalaza obuhvaća čitav teritorij Grada.

Osim arheološkog područja predviđene su mjere zaštite i za slijedeća kulturna dobra:
- povijesna graditeljska cjelina - gradsko područje Opuzen,
- povijesna graditeljska cjelina - seoska naselja Smokovo i Selo,

Pojedinačni zaštićeni objekti i javni prostori:
- Crkva Sv. Stjepana
- Trg Kralja Tomislava sa objektima Gradske uprave, Kuće Nikolić, Franičević, te Ajduk- Utovac,
- Kuća Oman
- Kuća Sušan
- Gradska riva uz Neretvu
- Most na Maloj Neretvi

   


   Savjetovanje s javnošću
   Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
   Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
   Proračun Grada Opuzena
   Javna nabava
   Gradsko vijeće
   Natječaji, zakupi i javni pozivi
   Odluka o komunalnom redu
   Odluka o komunalnom doprinosu
   Pravo na pristup informacijama
   Javne potrebe u kulturi i sportu
   Socijalni program
   Komunalne djelatnosti
   Prostorno uređenje i gradnja
   Plan gospodarenja otpadom Grada Opuzena za razdoblje 2017. - 2022. godine

  Vremenska prognoza

  DatumIkonaPr. temp.TlakVlaga

  Anketa

  U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

    komunalno uređenje

    sport

    kulturu

    socijalni program

    gospodarstvo

   

      Rezultati

  Novosti

  Korisni linkovi

  Kontakt info

  Grad Opuzen
   Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
    Dubrovačko-neretvanska županija
    Telefon: +385 20 671 139
    Fax: +385 20 672 059
    E-mail: opuzen@opuzen.hr
    MB: 02774275
    OIB: 31464373259
    IBAN: HR0223400091830600004